Dziś, 25 września JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, prof. dr hab. med. Jerzy Smorawiński otrzymał godność Doktora Honoris Causa Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

- Wysoki Senat Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, kierując się ogromnymi osiągnięciami i zasługami dla nauk o kulturze fizycznej, walką o czystość i uczciwość w sporcie oraz całokształtem osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych postanowił nadać profesorowi Jerzemu Smorawińskiemu tytuł Doktora Honoris Causa” - powiedział w swoim przemówieniu prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz, rektor AWF we Wrocławiu.

W obszernej laudacji prof. dr hab. Marek Zatoń mówił m.in. Analizując wielokierunkowo niezwykłą aktywność prof. Smorawińskiego, z pewnością można zaliczyć go do najwybitniejszych działaczy, którzy uznawali sport za nośnik uniwersalnych, ogólnoludzkich wartości humanistycznych. Imponująca jest aktywność organizacyjna, krajowa i międzynarodowa w obszarze nauk o kulturze fizycznej w różnych strukturach sportu wyczynowego. Był kierownikiem wielu projektów badawczych. Znacząca część jego dorobku naukowego dotyczy walki z dopingiem i światowych badań w tym zakresie. Znajdował też czas na prace w strukturach Unii Europejskiej, był senatorem RP. Na każdym etapie wspierał wszelkie polskie inicjatywy.

- Z osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych wyłania się postać profesora jako osoby pracowitej, wszechstronnej, kompetentnej, uznanej w środowisku, otwartej na nowe inicjatywy. Cenne są skromność i życzliwość, które pozwalają mu pozostać, mimo pełnionych funkcji, ciepłym człowiekiem - napisał w swojej recenzji Rektor AWF w Krakowie, prof. dr hab. Andrzej Klimek.

Uroczystość odbyła się w zabytkowej Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego podczas oficjalnej Inauguracji roku akademickiego 2015/2016 Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl