image konf uam 05 21„Instrukcja obsługi strachu” – to tytuł bezpłatnej konferencji naukowej, organizowanej przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM oraz Koło Naukowe Psychologii Polityki. Wydarzenie odbędzie się w formie online 13-14 maja 2021 r. na platformie Microsoft Teams. Organizatorzy zapowiadają m.in. przyjrzenie się także strachowi w sporcie. Zapisy do udziału - czynnego lub biernego - do 7 maja br.

Strach towarzyszy wielu osobom - nie tylko w związku z obecną pandemią - i ma wiele wymiarów, takich jak: strach o zdrowie swoje i najbliższych, strach o przyszłość, czy strach o pracę. Wpływa to na funkcjonowanie człowieka m.in. w wymiarze psychologicznym oraz biologicznym, ale także społecznym ekonomicznym i politycznym.

Dlatego członkowie Koła Naukowego Psychologii Polityki proponują dyskusję świata akademickiego i pozaakademickiego, która dotyczyła będzie strachu i jego interdyscyplinarnego rozumienia. W związku z tym Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM prof. dr. hab. Andrzeja Stelmach oraz Opiekun Koła Naukowego Psychologii Polityki dr. hab. Łukasz Scheffs zapraszają do udziału w konferencji, wymiany poglądów i prezentacji wyników prowadzonych badań naukowych dotyczących kwestii strachu. Spotkanie ma też dać możliwość sformułowania wniosków dotyczących obecnej sytuacji.

Przewidywane obszary tematyczne to:
Strach a nauki polityczne – wpływ strachu na podejmowanie decyzji politycznych, wykorzystywanie strachu w działaniach politycznych itp.
Strach w kulturze i sztuce – sposoby przedstawiania strachu, wykorzystywanie kultury i sztuki do jego oswajania itp.
Strach w psychiatrii – sposoby łagodzenia strachu, zaburzenia psychiczne związane ze strachem itp.
Strach a psychologia – wpływ strachu na ludzką psychikę, sposoby walki ze strachem, stres w życiu codziennym itp.
Strach w biologii – wpływ strachu na funkcjonowanie ciała człowieka itp.
Strach w filozofii i teologii – poglądy wokół strachu, rozumienie strachu, sposoby oswajania strachu itp.
Strach a socjologia – wpływ strachu na zachowania społeczne itp.
Strach w sporcie – metody walki ze strachem, strach a osiągnięcia sportowców, strach w sporcie zawodowym itp.
Strach a COVID-19 – wpływ epidemii koronawirusa na odczuwanie strachu przez ludzi, rodzaje strachu związane z COVID-19 itp.
Strach a bezpieczeństwo – wpływ strachu na podejmowane decyzje itp.

Konferencja ma mieć charakter interdyscyplinarny, dlatego mile widziane będą także wystąpienia na tematy wykraczające poza podane powyżej obszary tematyczne.

Osoby, które są zainteresowane udziałem czynnym i/lub biernym (w roli osoby słuchającej), proszone są o wypełnienie formularza do 7 maja 2021 r. Po zebraniu informacji od wszystkich osób zainteresowanych wystąpieniem prelekcje zostaną umieszczone w dedykowanych tematycznie panelach.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Pytania prosimy kierować na adres:
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl