07.12 XIV konkurs im. E.PiaseckiegoOpracowanie lekcji wychowania fizycznego, która kształtuje sprawność fizyczną, a także uczy współpracy, pozwala wyrazić siebie i wychowuje to zadanie dla uczestników XIV Ogólnopolskiego Konkursu im. Eugeniusza Piaseckiego. Jest to także idea, która od lat przyświeca jego organizatorom. Przyjmowanie zgłoszeń trwa do 15 kwietnia przyszłego roku.

W Konkursie mogą uczestniczyć studenci wszystkich uczelni pedagogicznych, kształcących specjalistów w zakresie wychowania fizycznego, oraz nauczyciele wychowania fizycznego. Jedno opracowanie lekcji może mieć maksymalnie dwóch autorów. Chęć udziału w konkursie należy zgłosić do sekretarz konkursu – mgr Anny Gomołysek (, tel. 61 835 52 07, 61 835 53 80). Prace konkursowe – konspekt lekcji wychowania fizycznego oraz nagranie jej skrótu – należy nadesłać najpóźniej do 15 kwietnia br.

Podstawowym celem konkursu jest kreowanie oraz promocja nowych i atrakcyjnych form aktywności fizycznej, jako ważnych elementów nowoczesnego wychowania fizycznego. Konkurs wyłoni najciekawszą lekcję, która kształtuje sprawność fizyczną, a także osobowość i pozytywne podejście do aktywności fizycznej. Finał Konkursu odbędzie się 19 maja 2022 r. w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Regulamin dostępny jest na stronie: link. Organizatorem Konkursu jest Zakład Dydaktyki Aktywności Fizycznej AWF Poznań.

XIV OGOLNOPOLSKI KONKURS E. Piaseckiego
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl