IG 1089x1080 wychowanie fizyczne kopia 3Jak w AWF łączy się wiedzę teoretyczną z praktyczną na kierunku Wychowanie Fizyczne? Gdzie mogą pracować absolwenci po ukończeniu tego kierunku? Jaka jest różnica pomiędzy WF-em a Sportem? Jak wygląda infrastruktura uczelni? Na te pytania odpowiada dr Krystian Wochna, prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk o Zdrowiu naszej Akademii w kolejnej rozmowie w ramach cyklu „Studiuj aktywnie na przyszłość”.
 


Kierunek Wychowanie Fizyczne stworzony jest z myślą o osobach, które lubią wysiłek fizyczny, doskonalenie własnej sprawności oraz pracę z młodzieżą. Studia przygotowują do podejmowania działalności pedagogicznej, wychowawczej i menedżerskiej w zakresie wychowania fizycznego.

Na I stopniu do wyboru są dwie specjalności: Edukacja przygodowa oraz Wychowanie fizyczne w szkołach specjalnych i integracyjnych.

Edukacja przygodowa przygotowuje studenta do pracy w charakterze trenera edukacji przygodowej, innowacyjnego nurtu edukacji opartego na aktywnościach sportowych na łonie natury. Program specjalności umożliwi zdobycie kompetencji planowania, organizacji i przeprowadzenia atrakcyjnych zajęć i szkoleń outdoorowych dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Ukończenie specjalności umacnia pozycję absolwenta na rynku pracy pozwalając na pracę w placówkach edukacyjno-wychowawczych firmach eventowych, stowarzyszeniach oraz w sektorze samorządowym.

Z kolei na specjalności Wychowanie fizyczne w szkołach specjalnych i integracyjnych celem kształcenia jest wszechstronne przygotowanie do pracy nauczyciela wychowania fizycznego osób pełnosprawnych i osób z ograniczeniami (fizycznymi, sensorycznymi, intelektualnymi, psychicznymi). Student zapozna się z metodami diagnozy, planowania, nauczania i weryfikacji efektów adaptowanej aktywności fizycznej, opanuje umiejętności programowania środków kształcenia i wychowania fizycznego, gwarantujących efektywną realizację zajęć lekcyjnych i pozaszkolnych w zakresie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji i turystyki młodzieży szkolnej; będzie wyposażony w specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia roli trenera/instruktora sportu osób niepełnosprawnych.

Absolwent będzie posiadał kwalifikacje pozwalające mu na pracę m.in.: w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych dla osób niepełno- i pełnosprawnych, szkołach i placówkach wychowawczych, domach pomocy społecznej, uzdrowiskach, warsztatach terapii zajęciowej, fitness-klubach, organizacjach społecznych i samorządowych związanych z kulturą fizyczną. Absolwenci tej specjalności będą przygotowani także do rozwinięcia działalności gospodarczej (np. trener personalny osoby niepełnosprawnej, instruktor adaptowanej aktywności fizycznej, instruktor sportu osób niepełnosprawnych itp.).

Szczegółowe informacje i zasady rekrutacji dostępne są na stronie: [link]
Zarejestruj się już dziś!

Przypominamy, że rekrutacja na pierwszy stopień trwa do 10 lipca br.! Zachęcamy do zapoznania się z zasadami naboru w AWF Poznań i aplikowania na wybrane kierunki.
Link do wszystkich kierunków w AWF: [link]
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl