Obraz2z10 października br., o g. 12.00, w przeddzień Inauguracji Roku Akademickiego na naszej Uczelni i uroczystego nadania doktoratu honoris causa prof. Robertowi M. Malinie, zaplanowano Sympozjum Naukowe pt. „Dzieci i młodzież podmiotem naszego działania”, które odbędzie się w Pałacu Działyńskich, w Sali Turkusowej, mieszczącej się na II piętrze.

Wśród prelegentów znajdą się osoby, które od lat uważane są za światowych liderów w badań na rzecz dzieci i młodzieży, a ostatnio implementujący koncepcję pozwalającą na precyzyjniejszą indywidualizację szkolenia pod wspólną nazwą Bio-banding. Mentorem tej grupy jest nasz honorowy gość prof. Robert M. Malina (Uniwersytet Teksański w Austin), jego bliscy współpracownicy prof. Bert Little (Uniwersytet w Louisville, USA), prof. Manuel João Cerdeira Coelho e Silva (Uniwersytet w Coimbrze, Portugalia), prof. Sean Cumming (Uniwersytet w Bath, Wielka Brytania) oraz prof. AWF dr hab. Jan Konarski, reprezentujący naszą Uczelnię.
23.09 sympozjumPrelegenci:

Wykład: Maturity-associated variation in youth sports: Reality and efforts to accommodate (Zmienność wynikająca z dojrzewania w sportach młodzieżowych: Rzeczywistość a wyzwania adaptacyjne)
* prof. Robert M. Malina (Uniwersytet Teksański w Austin) – światowego formatu naukowiec, mentor i wychowawca wielu pokoleń badaczy dociekających obiektywnej natury biokulturowego kontekstu rozwoju dzieci i młodzieży oraz roli aktywności fizycznej w życiu człowieka. Ceniony przez grono akademickie i trenerów różnych dyscyplin sportu wykładowca. Główny autor podstaw współczesnej koncepcji wykorzystania nieinwazyjnych metod szacowania indywidualnego tempa dojrzewania biologicznego – Bio-banding.

Jego głównym obszarem zainteresowań jest biologiczne wzrastanie i dojrzewanie dzieci oraz młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem sprawności; sport młodzieżowy i młodzi sportowcy oraz potencjalny wpływ aktywności fizycznej i treningu sportowego na zdrowie i sprawność całożyciową.

Autor licznych kluczowych dla dziedziny nauk o kulturze fizycznej i antropologii fizycznej opracowań, wśród których należy wymienić książkę Growth, maturation and physical activity (Human Kinetics 2004). Autor i współautor ponad 1600 publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych. Publikowanie jest dla Niego również jedną z głównych metod nauki młodego pokolenia adeptów nauki jak przekazywać i poszerzać wiedzę w odpowiedzialny sposób.Wykład: Growing up under the mentorship of professor dr. Malina – a four decade of friendship and collegiality (Dorastając pod opieką mentorską prof. dr Maliny – cztery dekady przyjaźni i kolegialności)
* prof. Bert Little (Uniwersytet w Louisville, USA) – posiada rozległe wykształcenie w zakresie analityki matematycznej (statystyka, duże bazy danych i teoria prawdopodobieństwa) oraz zdrowia populacji (biologia człowieka, genetyka, medycyna, zdrowie publiczne), a także jest formalnie wykształconym antropologiem fizycznym z dużym doświadczeniem w pracy z populacjami spoza USA.

Pracuje nad tworzeniem baz danych i od 1978 roku zbudował kilka unikalnych krajowych zestawów wyników na potrzeby badań. Jest aktywny na i współpracuje na rzecz środowiska m.in. z VA Medical Center-Dallas jako Senior Research Scientist w Medical Service oraz Medical Service, Division of Cardiology. Jego rola w projektach badawczych szeroko obejmuje wykorzystanie jego ważnych umiejętności matematycznych na wszystkich etapach projektu oraz w publikowaniu wyników. Współcześnie rozpoznawany jest jako specjalista, analityk Big Data i eksploracji danych, co odnosi się do jego wiedzy i doświadczenia.

Obecnie, jego praca jest bezpośrednio związana m.in. z analizą czynników ryzyka zdrowotnego dla różnych grup społecznych i obejmuje cukrzycę typu 2, kardiologię interwencyjną, zapalenie wątroby typu C, raka jelita grubego, trzustki, płuc, wątroby.Wykład: Coimbra soccer study: summary of findings (Badania piłki nożnej w Coimbrze: podsumowanie odkryć)
* prof. Manuel João Cerdeira Coelho e Silva (Uniwersytet w Coimbrze, Portugalia) – jest międzynarodowym ekspertem oceny dojrzałości biologicznej w oparciu o inwazyjne (wiek kostny, Metoda Felsa) i nieinwazyjne (m.in. metoda Khamis-Roche) do określania indywidualnego tempa wzrastania i dojrzewania biologicznego w sporcie i grupach niećwiczących. Dynamicznie działający na rzecz rozwoju implementacji koncepcji Bio-banding w Portugalii i Brazylii oraz współpracujący z Zakładem Teorii Sportu AWF w Poznaniu. Jego aktywność naukową można scharakteryzować wokół m.in. aktywności fizycznej, modelowania wielopoziomowego, sportu młodzieżowego, dojrzewania, epidemii otyłości, medycyny sportowej, aerodynamiki oraz oceny aktywności fizycznej.

Opublikował ponad 200 artykułów w recenzowanych czasopismach i 105 referatów w materiałach pokonferencyjnych, ma 36 rozdziałów w książkach i 17 wydanych książek. Opracował 21 opinii raportów techniczno-badawczych. Był opiekunem 11 prac doktorskich, 95 prac magisterskich i współopiekunem 1 w obszarach nauk o zdrowiu i nauk biologicznych. Otrzymał 3 nagrody i/lub wyróżnienia.Wykład: Managing athletes through the adolescent growth spurt (Opieka nad sportowcami w okresie skoku pokwitaniowego)
* prof. Sean Cumming (Uniwersytet w Bath, Wielka Brytania) – uznany na całym świecie ekspert w dziedzinie wzrastania i dojrzewania w sporcie oraz ćwiczeniach. Przyjmując perspektywę biokulturową, jego badania mają na celu zrozumienie, jak czynniki biologiczne i psychospołeczne wpływają na rozwój sportowy i zachowanie zachowań zdrowotnych w okresie dojrzewania. Doświadczony w stosowaniu inwazyjnych i nieinwazyjnych metod oceny wzrastania i dojrzewania u młodzieży.

Główny autor implementacji koncepcji Bio-banding w sporcie. Wypracował rozwiązania aplikacyjne współpracując jako doradca m.in. z Premier League, Football Association, Lawn Tennis Association, British Gymnastics, One Dance UK, British Triathlon, Cleveland Indians, Sports Office, Team Bath i Bath Rugby. Obecnie jest tutorem doktorantów z Lawn Tennis Association, British Gymnastics, Southampton FC, Bournemouth FC i Manchester United FC. Inne zainteresowania obejmują rozwój, wdrażanie i ocenę inicjatyw szkolnych oraz sportowych, które zachęcają do aktywnego i zdrowego życia poprzez pozytywny coaching i mentoring. Od 2016 roku współpracuje z prof. Janem Konarskim z Zakładu Teorii Sportu nad implementacją koncepcji Bio-banding w Polsce.

Opublikował ponad 100 recenzowanych artykułów i rozdziałów książkowych. Jest recenzentem ponad 40 czasopism, był członkiem rady redakcyjnej International Journal of Sports Science and Coaching oraz byłym Associate-Editor Journal of Applied Sport Psychology.Wykład: Between theory and practice: Implementation of the Bio-banding concept in Greater Poland (Pomiędzy teorią a praktyką: implementacja koncepcji Bio-banding w Wielkopolsce)
* prof. AWF dr hab. Jan Konarski (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu) – teoretyk sportu, nauczyciel, trener, prakseolog. Wykładowca poznańskiej AWF w przedmiotach Teoria Sportu oraz Teoria i Metodyka Treningu Sportowego, Wellness i Sport Rekreacyjny, recenzent, aktywny członek międzynarodowej grupy badawczej od 2017 roku wprowadzający koncepcję „Bio-banding” w Polsce, uczestnik licznych konferencji, warsztatów i szkoleń.

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl