03.11 grafika rok kobiet w turystyce24 listopada br., o g. 17 w sali 025/026 w Budynku Dydaktycznym naszej Akademii odbędzie się wykład oraz warsztaty „Stereotypy i uprzedzenia a rozwój kariery zawodowej kobiet”. 2022 rok został ogłoszony Rokiem Kobiet w polskiej turystyce.
 
Celem wydanego z tej okazji Manifestu jest promowanie idei równouprawnienia w zgodzie z polityką równości szans, wskazywanie rozwiązań pozwalających godzić ze sobą różne role życiowe oraz dążenie do tego, aby osoby decydujące w polityce, samorządach i biznesie turystycznym kierowały się w swoich wyborach zawodowych kompetencjami i pracowitością, a nie płcią. Podjęte działania mają być zaczątkiem zmian, które przyczynią się do zwiększenia roli kobiet jako decydentek w branży turystycznej.

O tym, czym są nierówności, opowie studentom oraz pracownikom naszej Uczelni prof. UAM dr hab. Iwona Chmura-Rutkowska – socjolożka, pedagożka oraz badaczka i edukatorka antydyskryminacyjna.

iwona chmura rutkowska

Wykład oraz warsztaty „Stereotypy i uprzedzenia a rozwój kariery zawodowej kobiet” zostaną poprzedzone wstępem przygotowanym przez Magdalenę Dyderską (Akademia Liderek Turystyki jako filar Roku Kobiet w turystyce i idea networkingu). Słuchacze dowiedzą się, na czym polegają zjawiska blokujące rozwój kariery kobiet, tj. „szklany sufit”, „lepka podłoga”, czy „ruchome schody” oraz poznają dobre praktyki wzmacniania siebie, działań na rzecz równości oraz przeciwdziałania dyskryminacji. Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali również prof. UAM dr hab. Natalia Bloch – antropolożka mobilności oraz absolwentki kierunku Turystyka i Rekreacja.

Spotkanie o charakterze otwartym odbędzie się 24 listopada o godz. 17 w sali 025/026. Organizatorem jest Zakład Turystyki Sportowej oraz Wiola Samborska – dyrektorka Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis we Wrocławiu. Do wydarzenia zapraszamy nie tylko Panie!
Manifest: [link]

03.11 grafika rok kobiet w turystyce

W ramach Roku Kobiet w polskiej turystyce proponowane są inicjatywy, których celem jest zwiększenie szans awansu zawodowego kobiet w ich miejscu pracy – szkolenia z zakresu zarządzania i zwiększające poczucie własnej wartości, sprawczości, opracowywane są programy, które mają przeciwdziałać dyskryminacji w miejscu pracy – rozumiane jako działania edukacyjne, regulaminy równego traktowania, procedury zgłaszania przypadków nierównego traktowania oraz reagowania na nie.

Podczas organizowanych spotkań i warsztatów propagowane są również dobre praktyki w zakresie równouprawnienia kobiet i mężczyzn w zarządzaniu w turystyce, promowane zasady równego traktowania osób różnych płci w codziennym funkcjonowaniu, a także przeprowadzane są badania i analizy w obszarze równouprawnienia kobiet w branży turystycznej.


W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl