MG 4157Wczoraj, 15 listopada br. odbyła się Konferencja Naukowa pt. „Eugeniusz Piasecki w 150. rocznicę urodzin”, której celem było uczczenie trzech rocznic – 150. rocznicy urodzin i 75. rocznicy śmierci prof. dra hab. Eugeniusza Piaseckiego, ponad 40. rocznicy nadania imienia E. Piaseckiego naszej Uczelni, spojrzenie na jego życie i działalność naukowo-dydaktyczną, społeczno-organizatorską z perspektywy badaczy XXI oraz przypomnienie polskich tradycji w zakresie pielęgnowania gier i zabaw ruchowych.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele sześciu ośrodków akademickich w kraju oraz gospodarze AWF: JM rektor AWF prof. dr hab. Dariusz Wieliński, prorektorzy prof. dr hab. Jan Celichowski i prof. dr hab. Jacek Zieliński, ponadto dziekani i prodziekani obu wydziałów Uczelni, grono profesorów oraz profesorów emerytowanych, byłych pracowników, liczna grupa studentów. Wśród gości zaproszonych obecni byli: Andrzej Kraśnicki prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego – absolwent i były pracownik AWF, prorektor prof. dr hab. Zbyszko Melosik – przedstawiciel rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej,  prof. dr hab. Filip Kaczmarek – prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, prof. dr hab. Przemysław Matusik – prodziekan Wydziału Historii UAM, wiceprezes PTPN i redaktor naczelny „Kroniki Miasta Poznania”, mgr Janusz Krenc przedstawiciel dr Ewy Bąk z Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania oraz wielu absolwentów poznańskiej AWF.

Prezentowane podczas trzech sesji referaty nie tylko przybliżyły postać Patrona AWF – prof. Eugeniusza Piaseckiego, ale wniosły nowe ustalenia do nauk o kulturze fizycznej m.in. treści związane z nowatorskim wykorzystaniem metod reedukacji pacjentów po przebytych zabiegach chirurgiczno-ortopedycznych fundamentalnych dla późniejszej polskiej szkoły rehabilitacji stworzonej przez prof. Ireneusza Wierzejewskiego i jego ucznia Wiktora Degę, wykorzystaniem jezior tatrzańskich dla potrzeb sportu wyczynowego, oryginalne spojrzenie na różne dyscypliny sportowe takie jak ju-jitsu, zapasy, walka na palcaty, informacje dotyczące okoliczności nadania imienia patrona poznańskiej AWF oraz propozycję trasy biograficznej śladami Eugeniusza Piaseckiego jako nowej atrakcji turystycznej i zarazem sposobu upamiętnienia postaci Piaseckiego i wiele innych.

Uczestnicy wyrazili potrzebę dalszego pielęgnowania rocznic związanych z patronem, nie tylko w postaci konferencji, ale także Dni Patrona adresowanych do studentów, pikniku z udziałem społeczności akademickiej, a także możliwości zasadzenia drzewa i zakopania kapsuły czasu proponowanej przez absolwentów naszej Uczelni, a w perspektywie stworzenia Izby Pamięci Patrona, czy nawet Muzeum Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Pierwsze egzemplarze publikacji poświęconej patronowi, która dzięki staraniom Szymona Rakowskiego i Sekcji Wydawnictw AWF, wydrukowana została dokładnie na czas konferencji, przekazane zostały podczas oficjalnego otwarcia konferencji na ręce władz rektorskich. Wydanie monografii wsparła dr Ewa Bąk, dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania. Organizatorem konferencji był Zakład Historii, Filozofii i Socjologii.

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl