1 1536x1025Polska Akademia Olimpijska podczas uroczystej gali wręczyła nagrody Logos Olimpijski za najlepsze książkowe prace naukowe i prace habilitacyjne, doktorskie i magisterskie z zakresu olimpizmu. Związani z naszą AWF prof. Maciej Łuczak oraz prof. Tomasz Jurek dostali jedną z sześciu przyznanych nagród głównych, z kolei dra Mateusza Rozmiarka wyróżniono w kategorii prac doktorskich. Nagrodę główną zdobyła publikacja „Olimpizm polski”, pod redakcją Józefa Lipca. Praca ta jest dziełem zbiorowym – do sukcesu tej publikacji przyczynili się też pracownicy naszej Akademii – prof. AWF dr hab. Małgorzata Bronikowska oraz prof. dr hab. Michał Bronikowski.

1 1536x1025

Prof. dr hab. Maciej Łuczak
z Zakładu Historii, Filozofii i Socjologii naszej Akademii oraz prof. dr hab. Tomasz Jurek, kierownik Zakładu Nauk Humanistycznych i Społecznych w naszej filii AWF w Gorzowie Wlkp., zostali nagrodzeni za publikację pt. „Medaliści olimpijscy Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w latach 1950-2020”, wydawnictwa AWF. Książka zawiera biogramy 26 medalistów olimpijskich i paraolimpijskich, absolwentów AWF i przedmowę przewodniczącego Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Andrzej Kraśnickiego.

Myślę, że ta książka pokazuje nam, jak ważne dla dobrego funkcjonowania sportowców, również na tym najwyższym poziomie olimpijskim, jest edukacja. Uczelnia wyższa ma w tym wypełniać swoją misję i taką misję zapewne w omawianym okresie czasu wypełniała Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, a profesorowie w bardzo ładny sposób to przedstawili i nakreślili. […] Uważam, że ta pozycja jest godna nagrodzenia w tym konkursie, dlatego że z jednej strony jest napisana z dużą rzetelnością warsztatu naukowców z obszaru historii, a z drugiej strony utrwala pewne pozytywne sylwetki i działania naszych mistrzów olimpijskich i  może być również wzorem do naśladowania przez innych sportowców – wygłosił w recenzji z ramienia Polskiej Akademii Olimpijskiej prof. dr hab. Józef Blecharz z AWF w Krakowie.

Wśród osób, których biogramy znalazły się w nowym nakładzie są: Władysław Komar, jeden z najlepszych polskich miotaczy w dziejach konkurencji pchnięcia kulą, wioślarka Małgorzata Dłużewska-Wieliczko, srebrna medalistka olimpijska w dwójce bez sternika z Moskwy (1980), Ryszard Katus, lekkoatleta, dziesięcioboista, Władysław Kozakiewicz, lekkoatleta, zdobywca złotego medalu na igrzyskach w Moskwie (1980) w skoku o tyczce.

Już niebawem pojawi się kolejna pozycja autorstwa prof. Łuczaka i prof. Jurka pt. "Olimpijczycy Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w latach 1928-2022". Pierwsza część monografii dedykowana była medalistom olimpijskim Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w latach 1950 – 2020. Bohaterami drugiej są olimpijczycy tej uczelni w latach 1928 – 2020. Autorzy przedstawili w sumie 104 sylwetki olimpijczyków-absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Z kolei dr Mateusz Rozmiarek, który otrzymał wyróżnienie w kategorii prac doktorskich, skupił się na politycznych uwarunkowaniach działalności Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w latach 1894-1942.

Praca doktorska stanowiła próbę uzupełnienia luki scharakteryzowanych w sposób znikomy w środowisku naukowym relacji między polityką a sportem w kontekście działalności MKOl w pierwszych dziesięcioleciach jego działalności. Swoim zasięgiem obejmowała funkcjonowanie Komitetu w okresie trzech pierwszych prezydentur – Demetriusa Vikelasa (1894-1896), uważanego za ojca nowożytnego ruchu olimpijskiego Pierre’a de Coubertina (1896-1925) oraz Henri’ego de Baillet-Latoura (1925-1942). Z uwagi na interdyscyplinarne podejście do zagadnienia, temat – prócz wiodącego ulokowania go w naukach o kulturze fizycznej, przynajmniej częściowo wchodził także w zagadnienia podejmowane w ramach nauk społecznych oraz humanistycznych.


Tegoroczną edycję konkursu wygrała publikacja „Olimpizm polski”, pod redakcją Józefa Lipca. Praca ta jest dziełem zbiorowym, w którym autorami rozdziałów są najwybitniejsi polscy uczeni związani z ideą olimpijską. Wśród autorów są pracownicy AWF w Poznaniu: prof. AWF dr hab. Małgorzata Bronikowska z Zakładu Rekreacji, z rozdziałem zatytułowanym „Etnografia czasu niepodległej Polski (1918-2018) – w poszukiwaniu ludycznych form kultury fizycznej” oraz prof. dr hab. Michał Bronikowski z Zakładu Dydaktyki Aktywności Fizycznej, z rozdziałem zatytułowanym „Polskie badania nad dziejami sportu powszechnego – stan i perspektywa”. Publikacja ukazała się na stulecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w 2019 roku.


fot.: PKOl - Włodzimierz Włoch
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl