ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2019 1 6 grudnia obowiązkowych obozów zimowych w roku akademickim 2019/2020
-
Aneks nr 1/2020
2020 2 29 stycznia powołania przewodniczących egzaminów dyplomowych na Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej w roku akademickim 2019/20
-
Korekta zarządzenia z 13 lutego 2020 r.
2020 3 29 stycznia interpretacji wyników badania prac dyplomowych przez Jednolity System Antyplagiatowy
2020 4 11 marca uzupełnienia zapisów Regulaminu Studiów uwzględniających specyfikę kierunku Taniec w Kulturze Fizycznej
2020 5 28 kwietnia zatrudniania pracowników spoza Uczelni do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021
-
Załącznik
2020 6 26 maja przeprowadzania egzaminów dyplomowych w trybie tradycyjnym lub zdalnym w roku akademickim 2019/2020
2020 7 17 czerwca wynajmu do celów dydaktycznych obiektów niezarządzanych przez Uczelnię
2020 8 19 czerwca uzupełnienia realizacji zajęć o charakterze praktycznym
-
Aneks
Aneks nr 2/2020
2020 9 8 września realizacji zajęć dydaktycznych na kierunku Wychowanie Fizyczne, Sport, Turystyka i Rekreacja, Animacja Osób 50+, Taniec w Kulturze Fizycznej w semestrze zimowym 2020/2021
-
Aneks nr 1
Aneks nr 2
2020 10 25 września zasad bezpieczeństwa i higieny podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych w obiektach sportowych w związku z obowiązującym stanem epidemicznym (SARS-CoV-2)
2020 11 8 października powołania Wydziałowej Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Adaptowanej Aktywności Fizycznej
2020 12 3 grudnia powołania wydziałowych komisji na kadencję 2020-2024
-
Aneks nr 1/2021
2021 1 22 stycznia realizacji zajęć dydaktycznych na kierunku Wychowanie Fizyczne, Sport, Turystyka i Rekreacja, Animacja Osób 50+, Taniec w Kulturze Fizycznej w semestrze letnim 2020/2021
-

Aneks nr 1/2021
Aneks nr 2/2021
2021 2 8 lutego obowiązkowych obozów zimowych w roku akademickim 2020/2021
2021 3 24 lutego obowiązkowego obozu zimowego w roku akademickim 2020/2021
2021 4 31 marca kryteriów przyznawania indywidualnej organizacji studiów (IOS) oraz indywidualnego programu studiów (IPS) na Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej
2021 5 9 kwietnia powołania przewodniczących egzaminów dyplomowych na Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej w roku akademickim 2020/2021
2021 6 17 maja weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się na kierunku Wychowanie Fizyczne, Sport, Turystyka i Rekreacja, Animacja Osób 50+, Taniec w Kulturze Fizycznej w semestrze letnim 2020/2021
2021 7 17 maja przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w trybie stacjonarnym lub zdalnym w roku akademickim 2020/2021
2021 8 26 maja obowiązkowych i fakultatywnych obozów letnich dla studentów Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej w roku akademickim 2020/2021
-
Aneks nr 1/2021
2021 9 2 czerwca obowiązkowego zgrupowania treningowego dla studentów I i II roku kierunku Sport specjalność Trener Przygotowania Motorycznego w roku akademickim 2020/2021
2021 10 21 czerwca zatrudnienia pracowników spoza Uczelni do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022
-
Załącznik
2021 11 25 sierpnia powołania Wydziałowych Komisji Konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na stanowiska badawczo-dydaktyczne i dydaktyczne w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
-
Aneks nr 1/2021
2021 12 5 października powołania wydziałowych zespołów ds. współpracy z interesariuszami zewnętrznymi w latach 2021-2024
2021 13 14 grudnia powołania Wydziałowych Komisji ds. Egzaminu Dyplomowego
2022 1 3 stycznia powołania Wydziałowych Komisji Konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na stanowiska dydaktyczne w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
2022 2 7 lutego obowiązkowych obozów zimowych w roku akademickim 2021/2022
2022 3 24 marca powołania przewodniczących egzaminów dyplomowych na Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej w roku akademickim 2021/22
2022 4 20 maja obowiązkowych i fakultatywnych obozów letnich dla studentów Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej w roku akademickim 2021/2022
2022 5 6 lipca zatrudnienia pracowników spoza Uczelni do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2022/2023
-
Załącznik
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl