Spotkanie Zespołu Interesariuszy

W dniu 25 maja 2021r. odbyło się spotkanie Zespołu Interesariuszy Zewnętrznych kierunku DIETETYKA Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Zespół jest organem doradczym przy Dziekanie Wydziału Nauk o Zdrowiu powołanym w trosce o zapewnienie studentom najwyższych standardów kształcenia. W jego skład wchodzą specjaliści z ogromnym doświadczeniem zawodowym i organizacyjnym z zakresu żywienia człowieka i sportu, którzy od lat kierują podmiotami związanymi z doradztwem w zakresie żywienia ludzi, sportem, ochroną zdrowia i znają tajniki funkcjonowania jednostek z tym związanych oraz zadań stających przed uczelniami, które zajmują się edukacją młodych Polaków przygotowującą do pracy w zawodzie dietetyka. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Rady Programowej AWF w Poznaniu: dr Agnieszka Bilska i dr Ewa Śliwicka; Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk na kierunku Dietetyka mgr inż. Bernadeta Surosz, Władze Wydziału oraz przedstawiciele firm, organizacji oraz instytucji publicznych. W trakcie spotkania omówiono m.in. aktualne programy studiów, zaprezentowano bazę dydaktyczną poznańskiej AWF, a także, co jest szczególnie ważne, uczestnicy spotkania wymieniali się cennymi spostrzeżeniami i uwagami. Zgłoszono wiele konkretnych inicjatyw, które mogą przyczynić się do rozwoju omawianego kierunku. Przedstawiciele interesariuszy zadeklarowali kontynuację współpracy ze strony reprezentowanych przez siebie instytucji.

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl