Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu utworzony został w następstwie zmiany struktury Uczelni w 2019 roku, na mocy Zarządzenia 31/2019 Rektora AWF z dnia 29 lipca 2019 r. Na mocy tej decyzji, w skład Wydziału wchodzą cztery Katedry: Dietetyki, Nauk Biologicznych, Fizjoterapii Klinicznej i Fizjoterapii.

Wydział Nauk o Zdrowiu prowadzi:

1. studia licencjackie (I stopnia) na kierunku Dietetyka,
(specjalności: dietetyka sportowa oraz dietoprofilaktyka i dietoterapia)

2. studia magisterskie (II stopnia) na kierunkach:
  • Dietetyka (specjalność: profilaktyka żywieniowa w aktywności fizycznej)
  • Neurobiologia
3. jednolite studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia.

Studia magisterskie na kierunku Dietetyka realizowane są od roku akademickiego 2019/2020 w ramach projektu POWR.03.05.00-00-z063/18 Zintegrowana Strategia Rozwoju AWF w Poznaniu. Studiujący na drugim stopniu kierunku Neurobiologia uczestniczą w międzyuczelnianym projekcie prowadzonym wspólnie przez cztery uczelnie poznańskie: Uniwersytet im Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny oraz Akademię Wychowania Fizycznego. Więcej informacji: [link].

Na Wydziale zatrudnionych jest ponad 60 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 18 samodzielnych. Realizowane są projekty badawcze, w tym projekty NCN, projekty unijne oraz granty Miniatura.
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl