rekrutacja kierunek sport

Studia II stopnia trwają 2 lata i prowadzone są w trybie stacjonarnym.Podczas rekrutacji student wybiera jedną z oferowanych specjalności*:
 • Organizacja i zarządzanie sportem
Specjalność kierowana do osób chcących pełnić funkcje zarządcze w klubie sportowym bądź organizacji sportowej, ewentualnie osoby prowadzącej działalność gospodarczą zawiązaną z organizowaniem różnych form aktywności fizycznej.
  • Trener osobisty
  Specjalność umożliwiająca funkcjonowanie w programach treningu zdrowotnego, czyli prowadzenie zajęć aktywności fizycznej w siłowniach, klubach fitness dla szerokiej grupy odbiorców.
   • Trener przygotowania motorycznego
   Uzyskanie dodatkowych kompetencji trenerskich w zakresie treningu motorycznego i kondycyjnego, które są rozwijające w podstawowej dyscyplinie sportowej kandydata lub umożliwiają niezależne funkcjonowanie w innej dyscyplinie sportowej (klub, związek sportowy) jako tzw. trener przygotowania motorycznego.
    * - uruchomienie danej specjalności zależy od ilości chętnych osób.

    Po ukończeniu studiów absolwent otrzyma tytuł zawodowy magistra. Wyposażony  będzie w profesjonalną wiedzę, przez co zyska przygotowanie do planowania i koordynowania pracy szkoleniowej w zakresie sportu kwalifikowanego, sportu osób z niepełnosprawnością i zarządzania sportem. Absolwent tego kierunku może pracować jako trener w klubach sportowych, związkach i zrzeszeniach, jako trener osobisty, a także pracować jako specjalista ds. marketingu sportowego.

    Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej, w ramach studiów podyplomowych, absolwenci mogą pracować także jako nauczyciele wychowania fizycznego.


    Uchwała Senatu nr 54/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2022/2023

    W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
    Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl