rekrutacja kierunek tir

Studia II stopnia trwają 2 lata i prowadzone są w trybie stacjonarnym:

Oferowane są specjalności*:
  • Zarządzanie i coaching w turystyce i rekreacji
Specjalność jest innowacyjną propozycją kształcenia kadr w branży turystycznej i rekreacyjnej. Studenci specjalności zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych koncepcji i metod zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi i rekreacyjnymi (m.in. hotelami, biurami podróży, klubami fitness).

Studenci mają możliwość zapoznania się z coachingowym stylem zarządzania. Zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu motywowania, organizowania i planowania kariery zawodowej pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie turystyczno-rekreacyjnym, metod i technik rozwiązywania konfliktów w zespołach oraz podejmowania decyzji. Studenci nabywają umiejętności w kształtowaniu coachingu jednostkowego i zespołowego. Zdobędą umiejętność skutecznego komunikowania się i stosowania negocjacji w rozwiązywania konfliktów w kontaktach z klientem.

Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do podjęcie pracy na stanowiskach menedżerskich, w mikro, małych, średnich oraz dużych firmach m.in. w biurach podróży, hotelach, ośrodkach sportu i rekreacji, klubach fitness i innych jednostkach turystyczno-rekreacyjnych.
  • Foodways w turystyce
Specjalność wychodzi naprzeciw potrzebom rynku turystycznego, związanych obecnie z ogromnym zainteresowaniem turystów kulinariami oraz modą na kuchnie regionalne i lokalne, jaka zapanowała na świecie, a także sukcesywnym wzrostem zainteresowania gotowaniem, zakupami produktów kulinarnych, udziałem w warsztatach, zwiedzaniem kulinarnych atrakcji, fotografowaniem jedzenia i dzieleniem się nim w mediach społecznościowych.

Studenci mają możliwość uzyskania szczegółowej wiedzy dotyczącej szeroko rozumianych kulinariów, dzięki czemu będą mogli stać się kreatorami i ambasadorami tego zjawiska w turystyce, tzn. zajmować się organizowaniem, promowaniem, planowaniem kulinarnych doświadczeń.

Wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie zajęć studenci mogą wykorzystać pracując w pensjonatach, agroturystyce, hotelach, ośrodkach wczasowych, restauracjach, samorządach, biurach podróży, centrach eventowych, atrakcjach turystycznych – zwłaszcza o tematyce kulinarnej itp.

  • Menedżer eventów sportowo-rekreacyjnych – NOWOŚĆ! **
Specjalność daje studentom możliwość zdobycia doświadczenia organizacji eventów sportowo-rekreacyjnych, które stanowią istotny element funkcjonowania wielu organizacji, klubów sportowych i rekreacyjnych, klubów fitness, małych, spersonalizowanych usług rekreacyjnych oraz dużych spektakularnych wydarzeń, o charakterze komercyjnym, charytatywnym czy też rozrywkowym. Na specjalności student uzyska umiejętności tworzenia planów w zakresie projektowania czasu wolnego i wolontariatu, pozna funkcjonowanie współczesnych mediów oraz to, w jaki sposób wykorzystywać je do popularyzacji wydarzeń́ o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Student pozna również znaczenie eventów sportowych w budowie wizerunku i promocji współczesnych regionów turystycznych oraz nauczy się zarządzać sportem w sferze miejskiej, rozumiejąc rolę współczesnych eventów sportowych w promocji zdrowia oraz ekotrendów w turystyce sportowej.

Absolwent specjalności może otrzymać zatrudnienie w branży eventowej, w urzędach oraz instytucjach miejskich, organizacjach o charakterze sportowo-turystyczno-rekreacyjnym, samorządach lokalnych, centrach sportowo-rekreacyjnych specjalizujących się w rekreacji. Będzie mógł także stworzyć własne przedsiębiorstwo z szerokim wachlarzem oferty sportowo-rekreacyjnej.

Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra. 


_________

* - uruchomienie danej specjalności zależy od ilości chętnych osób.

** - Zdobyte przez absolwentów kompetencje w ramach proponowanej specjalności mają ułatwić znalezienie pracy nie tylko w obszarach zbliżonych do innych specjalności, proponowanych w ramach kształcenia na kierunku, ale ponadto w instytucjach i urzędach, zajmujących się promocją badań wizerunkowych, czy też w firmach turystycznych, które organizują podróże sportowe i eventy sportowe.


Uchwała Senatu nr 54/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2022/2023

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl