rekrutacja kierunek tir

Studia II stopnia trwają 2 lata i prowadzone są w trybie stacjonarnym:

Oferowane są specjalności*:
  • Zarządzanie i coaching w turystyce i rekreacji – NOWOŚĆ!
Specjalność jest innowacyjną propozycją kształcenia kadr w branży turystycznej i rekreacyjnej. Studenci specjalności zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych koncepcji i metod zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi i rekreacyjnymi (m.in. hotelami, biurami podróży, klubami fitness).

Studenci mają możliwość zapoznania się z coachingowym stylem zarządzania. Zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu motywowania, organizowania i planowania kariery zawodowej pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie turystyczno-rekreacyjnym, metod i technik rozwiązywania konfliktów w zespołach oraz podejmowania decyzji. Studenci nabywają umiejętności w kształtowaniu coachingu jednostkowego i zespołowego. Zdobędą umiejętność skutecznego komunikowania się i stosowania negocjacji w rozwiązywania konfliktów w kontaktach z klientem.

Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do podjęcie pracy na stanowiskach menedżerskich, w mikro, małych, średnich oraz dużych firmach m.in. w biurach podróży, hotelach, ośrodkach sportu i rekreacji, klubach fitness i innych jednostkach turystyczno-rekreacyjnych.

  • Event Manager
W ramach studiów na tej specjalności studenci będą mieli możliwość pogłębienia wiedzy akademickiej w oparciu o doniesienia naukowe, jak i o praktyczne doświadczenia organizacji, przygotowania i prowadzenia wydarzeń. Zdobędą wiedzę dotyczącą sposobu zarządzania czasem, projektowania czasu wolnego, kultury czasu wolnego, podnoszenia świadomości zdrowia (coaching zdrowotny), funkcjonowania mediów i wykorzystania ich do popularyzacji wydarzeń o różnym charakterze.

Szeroka wiedza, jak i umiejętności zdobyte w toku studiów pozwolą na podjęcie pracy w branży eventowej oraz będą stanowić przygotowanie do podjęcia studiów trzeciego stopnia. W zawodzie absolwent tej specjalności przygotowany będzie by organizować: eventy biznesowe i korporacyjne, eventy „społecznie zaangażowane” i charytatywne, targi i wystawy, eventy rozrywkowe i rekreacyjne, wydarzenia kulturalne, eventy rządowe i obywatelskie, eventy marketingowe, spotkania i konferencje, eventy społeczne, eventy sportowe. Jesteśmy jedyną uczelnią wyższą kształcącą specjalistów z tego zakresu, a potrzeby rynku międzynarodowego są duże.

  • Foodways w turystyce – NOWOŚĆ!
Specjalność wychodzi naprzeciw potrzebom rynku turystycznego, związanych obecnie z ogromnym zainteresowaniem turystów kulinariami oraz modą na kuchnie regionalne i lokalne, jaka zapanowała na świecie, a także sukcesywnym wzrostem zainteresowania gotowaniem, zakupami produktów kulinarnych, udziałem w warsztatach, zwiedzaniem kulinarnych atrakcji, fotografowaniem jedzenia i dzieleniem się nim w mediach społecznościowych.

Studenci mają możliwość uzyskania szczegółowej wiedzy dotyczącej szeroko rozumianych kulinariów, dzięki czemu będą mogli stać się kreatorami i ambasadorami tego zjawiska w turystyce, tzn. zajmować się organizowaniem, promowaniem, planowaniem kulinarnych doświadczeń.

Wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie zajęć studenci mogą wykorzystać pracując w pensjonatach, agroturystyce, hotelach, ośrodkach wczasowych, restauracjach, samorządach, biurach podróży, centrach eventowych, atrakcjach turystycznych – zwłaszcza o tematyce kulinarnej itp.

  • Zarządzanie sportem w regionie turystycznym – NOWOŚĆ! **
Specjalność daje studentowi wiedzę i umiejętności w zakresie rozwoju turystyki sportowej w regionie. Student uczy się zagadnień teoretycznych oraz praktycznych, które pozwalają tworzyć atrakcje przyciągające miłośników sportu do destynacji turystycznych, programować, bezpiecznie organizować, promować i finansować eventy sportowe. Student uczy się też zarządzać sportem dla wszystkich w sferze miejskiej – poznaje aktualne trendy w zarządzaniu eko infrastrukturą sportowo-rekreacyjną oraz rozumie rolę współczesnych eventów sportowych w promocji zdrowia.

Sport pełni dziś ogromną rolę w promocji miast i rozwoju gospodarczym regionów turystycznych. Absolwent specjalności może znaleźć zatrudnienie w urzędach oraz instytucjach miejskich, organizacjach o charakterze sportowo-turystyczno-rekreacyjnym, samorządach lokalnych, firmach eventowych czy centrach sportowo-rekreacyjnych specjalizujących się w turystyce sportowej.

Informator o specjalnościach: Pobierz

Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra. 


_________

* - uruchomienie danej specjalności zależy od ilości chętnych osób.

** - Zdobyte przez absolwentów kompetencje w ramach proponowanej specjalności mają ułatwić znalezienie pracy nie tylko w obszarach zbliżonych do innych specjalności, proponowanych w ramach kształcenia na kierunku, ale ponadto w instytucjach i urzędach, zajmujących się promocją badań wizerunkowych, czy też w firmach turystycznych, które organizują podróże sportowe i eventy sportowe.


Uchwała Senatu nr 37/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2021/2022

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl