grupy dyspoz

Czym są służby mundurowe?


Są to sformalizowane, umundurowane i działające w oparciu o specyficzny charakter służbowej podległości jednostki państwowe, powoływane do zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz realizacji podstawowych zadań należących do określonych organów państwa.

Przykłady służb mundurowych:

 • CBŚ,
 • Policja,
 • Służba Celna,
 • Straż Pożarna,
 • Siły Zbrojne,
 • Żandarmeria Wojskowa,
 • Straż Miejska/Gminna,
 • Inspekcja Skarbowa,
 • Straż Graniczna,
 • ABW, itp.


Cele specjalności:

Specjalizacja daje przygotowanie i jest podstawą do zatrudnienia w liceach i technikach, gdzie tworzone są klasy mundurowe, charakteryzujące się większą liczbą godzin wychowania fizycznego, specjalnymi obozami i dodatkowymi zajęciami teoretycznymi. 

Ponadto:
 • Przygotowuje absolwentów do prowadzenia, oprócz lekcji z WF-u, zajęć w terenie w tym tzw. zielonych i białych szkół oraz podstawowych obozów przetrwania na potrzeby edukacji dzieci i młodzieży.
 • Stanowi kompleksowe przygotowanie pod względem sprawnościowym jak i merytorycznym do egzaminów ze sprawności fizycznej, testów wiedzy powszechnej oraz rozmów kwalifikacyjnych w trakcie rekrutacji do formacji mundurowych.
 • Przygotowuje absolwentów do objęcia stanowiska instruktora wychowania fizycznego i sportu w służbach mundurowych.


Grupa docelowa:

 • Uczniowie klas licealnych o profilu wojskowo-obronnościowym / bezpieczeństwo narodowe,
 • Osoby interesujące się tematyką obronności, bezpieczeństwa narodowego, czy systemami walki,
 • Osoby, które w pracy w Policji czy Wojsku widzą możliwość stałego, bezpiecznego zatrudnienia i awansu zawodowego, a także potrzebujące kompleksowego przygotowania do zdania testów dla kandydatów do danej służby,
 • Funkcjonariusze różnych służb (Policja, Straż Pożarna, Wojsko), szukający możliwości doszkolenia się, zdobycia nowych umiejętności i wyższego wykształcenia.

Absolwenci po ukończeniu specjalności otrzymują dyplom zawodowy nauczyciela WF oraz suplement dyplomu, potwierdzającą odbyte szkolenie z zakresu specjalności mundurowej.
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl