Chcesz w trakcie wakacji nabrać nieco praktyki? Słusznie! Sekcja Współpracy z Zagranicą oferuje praktyki wakacyjne w roku akademickim 2022/2023 w ramach programu Erasmus+! Praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ pozwalają na:

  1. uzyskanie stypendium na wyjazd (min. 2 miesiące) zgodnie z tabelą stawek,
  2. zaliczenie programu praktyki do programu studiów,
  3. możliwość kilkukrotnego wyjazdu stypendialnego do wyczerpania kapitału mobilności tj. 12 miesięcy,
  4. dodatkowej gratyfikacji finansowej z oferty wybranej przez siebie firmy (patrz ulotki).

Przed wysłaniem formularza zapoznaj się dokładnie z ofertą firm Lido, htophotels, Algoos (w załączeniu).
Wypełniony komputerowo formularz ze zdjęciem i własnoręcznym podpisem należy przesłać na adres nawrocka@awf.poznan.pl albo dostarczyć osobiście do SWZ (pokój 116 na I piętrze w Budynku Dydaktycznym), od poniedziałku do piątku w g. 10-14.

Termin składania formularza rekrutacyjnego: 25 marca br. (oferty firm) lub do wyczerpania miejsc (praktyka załatwiana indywidulanie przez studenta).
Liczba miejsc ograniczona!

Studenci I roku studiów magisterskich proszeni są o załączenie do formularza skanu suplementu do dyplomu w celu obliczenia średniej ocen z czterech ostatnich semestrów.

informacja ze spotkania