MARKETING

Dział Marketingu i Karier
Akademia wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

(+48) 61 835 51 06

marketing@awf.poznan.pl

Main building, room 225