Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

(+48) 61 835 51 01

rektor@awf.poznan.pl

Rector’s Office building, 1st floor, room 210