17 kwietnia studenci III roku wychowania fizycznego uczestniczyli w zajęciach w terenie, które poprowadził dr Piotr Grochowski w ramach przedmiotu aspekty aktywności turystycznej i rekreacyjnej.

Studenci poznawali możliwości prowadzenia aktywności fizycznej w pobliżu Gorzowa w Nadleśnictwie Bogdaniec. Zapoznali się ze szlakami turystyki pieszej, nordic walking, turystyki konnej oraz trasami rowerowymi na terenie Bogdańca. Zajęcia zakończono wspólnym ogniskiem dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Bogdaniec.