Historia

Gorzowska placówka AWF powołana została zarządzeniem przewodniczącego GKKFiT z 24 kwietnia 1971 r. jako filia Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Rektorem poznańskiej uczelni był wówczas prof. dr hab. Stefan Bączyk, który na pełnomocnika ds. utworzenia filii powołał prof. dra hab. Zbigniewa Drozdowskiego, a na prorektora nowej jednostki – doc. dra Lecha Erdmanna. W latach 1971–1984 placówka gorzowska posiadała status Filii WSWF (potem AWF) w Poznaniu, w latach 1984–1993 działała jako Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego poznańskiej AWF, a w latach 1993–2003 była Instytutem Wychowania Fizycznego uczelni macierzystej. Od 2003 roku zaczęła funkcjonować jako Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej.

Kształcenie

Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej kształci na kierunkach: Wychowanie Fizyczne, Dietetyka oraz Fizjoterapia.

Wysoki poziom kształcenia zapewnia prężne środowisko akademickie o wymiernych osiągnięciach naukowych i zawodowych oraz ustalonej pozycji nie tylko w kraju, ale również poza granicami. Wśród zatrudnionych są profesorowie, doktorzy habilitowani, a także wielu trenerów z klasą mistrzowską i pierwszą. Wysoko wykwalifikowana kadra umożliwia odpowiednią realizację celu i modelu kształcenia.

Studenci i absolwenci

Szczególny powód do dumy stanowią studenci i absolwenci Wydziału. Wśród nich są wybitni sportowcy:

 • złoci medaliści igrzysk olimpijskich:
  • Tomasz Kucharski,
  • Andrzej Wroński,
  • Ryszard Wolny,
  • Włodzimierz Zawadzki,
  • Maciej Lepiato,
 • medaliści igrzysk olimpijskich:
  • Jacek Fafiński,
  • Piotr Stępień,
  • Józef Tracz,
  • Karolina Naja,
 • mistrzowie świata Europy i Polski:
  • Maciej Grubski,
  • Dariusz Jabłoński,
  • Andrzej Malina,
  • Ryszard Świerad,
  • Wiktor Głazunow,
  • Anna Puławska,
  • Olga Michałkiewicz,
 • znani uczeni, trenerzy, działacze społeczni i politycy.

Poznaj nas bliżej