Wychowanie Fizyczne

Kierunek stworzony z myślą o osobach, które lubią ruch, doskonalenie własnej sprawności oraz pracę z młodzieżą.

Studia I i II stopnia przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela. Kierunek prowadzony jest w trybie stacjonarnym.

Fizjoterapia

To kierunek, na którym studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk medycznych, o zdrowiu i o kulturze fizycznej, nauk społecznych oraz zdobywają umiejętności praktycznego zastosowania metod kinezyterapii, masażu, fizykoterapii i fizjoterapii klinicznej. Fizjoterapia w AWF Poznań to studia jednolite magisterskie.

Dietetyka

To kierunek, który jest odpowiedzią na rosnącą w kraju świadomość potrzeby dbania o zdrowie i kondycję fizyczną. W programie studiów uwzględniono wiedzę dotyczącą dietoprofilaktyki i dietoterapii, żywienia w sporcie, technologii ogólnej żywności, technologii przygotowywania potraw i posiłków.