Forma studiów

Studia II stopnia: 2 letnie magisterskie, prowadzone w formie stacjonarnej

O kierunku

 Student wybiera jedną z 4 specjalności*:

 • Trener osobisty
  Specjalność nauczycielska z trenerem osobistym. Absolwenci nabywają kwalifikacje instruktora kulturystyki, otrzymują dyplom trenera osobistego.
 • Trener sportu
  Specjalność nauczycielsko-trenerska. Absolwenci nabywają kwalifikacje trenera w wybranej dyscyplinie sportu***. Uzyskują kompetencje do programowania, planowania i koordynowania pracy szkoleniowej w sporcie kwalifikowanym.
 • Menedżer sportu
  Specjalność nauczycielska z menedżerem sportu. Absolwenci nabywają kwalifikacje instruktora sportu w wybranej dyscyplinie** i kwalifikacje do zarządzania instytucjami sportowymi w zakresie marketingu, negocjacji, public relations.
 • Promotor zdrowia
  Specjalność nauczycielska ze specjalizacją instruktorską i promocją zdrowia. Absolwenci uzyskują kwalifikacje instruktora sportu w wybranej dyscyplinie** oraz dodatkowo kompetencje zawodowe promotora zdrowia.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent otrzymuje tytuł magistra wychowania fizycznego, nabywa uprawnienia nauczyciela WF.

Absolwent może podjąć pracę w:

  • szkołach na wszystkich szczeblach edukacji

  • klubach sportowych

  • klubach fitness

  • stowarzyszeniach sportowych

  • ośrodkach sportu i rekreacji

Licencja UEFA Grassroots C (UEFA C)

W ramach specjalizacji instruktorskiej z piłki nożnej istnieje możliwość uzyskania licencji UEFA Grassroots C (UEFA C). Jest ona podstawą do zatrudnienia w klubach sportowych i szkółkach piłkarskich dla dzieci i młodzieży oraz zdobywania kolejnych szczebli kariery trenerskiej.

* Utworzenie modułu oraz specjalizacji instruktorskiej lub trenerskiej uwarunkowane jest liczbą chętnych.
** Dyscypliny sportu do wyboru w ramach specjalizacji instruktorskiej: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, pływanie, tenis, lekka atletyka, gimnastyka, fitness, akrobatyka sportowa, kulturystyka, wioślarstwo i kajakarstwo.
*** Dyscypliny sportu do wyboru w ramach specjalizacji trenerskiej: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, pływanie, tenis, lekka atletyka, wioślarstwo i kajakarstwo.