Przyznanie wyróżnienia jest jednym z działań podejmowanych przez Komisję Europejską w ramach Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R), której celem jest stworzenie atrakcyjnego i otwartego rynku pracy dla naukowców w Unii Europejskiej.

Wdrażanie zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych to m.in. stworzenie przyjaznego i stymulującego środowiska do prowadzenia badań naukowych oraz rozwoju naukowego na każdym etapie pracy naukowca.

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu otrzymała prestiżowe logo „HR Excellence in Research” w dniu 28 września 2017 roku.

W wyniku podejmowanych działań powstały następujące dokumenty: