Aktualizacja – 14.12.2020

Miło jest nam poinformować, że Komisja Konkursowa rozpatrująca wnioski, które wpłynęły na konkurs, postanowiła przyznać stypendium na wyjazd na zagraniczny staż naukowy Pani dr Małgorzacie Mizgier.
Serdecznie gratulujemy!

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 4/2022 została otwarta kolejna edycja uczelnianego konkursu na stypendia związane z pokryciem kosztów naukowych staży zagranicznych pracowników AWF.

Termin składania aplikacji: 11.02.2022
Miejsce składania dokumentów: Sekcja Nauki (pok. 111 Budynek Rektoratu)


Dokumenty do pobrania:

TREŚĆ REGULAMINU

APPLICATION FOR THE FELLOWSHIP

UMOWA STYPENDIALNA