Obecnie działa 32 Studenckich Kół Naukowych na AWF Poznań.

Serdecznie zachęcamy wszystkich studentów do wstąpienia w szeregi Studenckich Kół Naukowych i do angażowania się w proponowane inicjatywy.
Osoby zainteresowane problematyką badawczą Koła Naukowego prosimy o bezpośredni kontakt z jego opiekunem.

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Rozwiń wszystko

Zakład Biologii i Ochrony Środowiska
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (główny budynek)
Opiekun: dr Wojciech Jarosz (e-mail:jarosz@awf.poznan.pl)

Problematyka badawcza:
– biologiczne skażenie środowiska,
– genetyczne uwarunkowania wyniku sportowego;

Katedra Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej
ul. Droga Dębińska 10 c, Poznań
Opiekun: dr Patrycja Rąglewska (e-mail:raglewska@awf.poznan.pl)

Problematyka badawcza:
– dostępność rehabilitacji,
– ocena wad postawy w badaniach masowych dzieci i młodzieży,
– urazowość wśród dzieci w środowiskach wiejskich i miejskich

Zakład Medycyny Sportu i Traumatologii
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (główny budynek)

Opiekun: dr Przemysław Lutomski (e-mail:lutomski@awf.poznan.pl)

Problematyka badawcza:
– rehabilitacja medyczna pacjentów aktywnych sportowo,
– pierwsza pomoc w urazach sportowych,
– doping w sporcie;

Zakład Fizjologii i Biochemiiul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (Budynek Główny)
Opiekun: dr Ewa Śliwicka (e-mail:sliwicka@awf.poznan.pl)

Problematyka badawcza:
– dietetyka, leczenie żywieniowe i żywienie kliniczne,
– leczenie żywieniowe w chorobach metabolicznych, układu pokarmowego, chorobach nowotworowych, chorobach układu krążenia, alergiach i nietolerancjach pokarmowych, schorzeniach dermatologicznych;

Zakład Fizjologii i Biochemii
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (Budynek Główny)
Opiekun: dr Ewa Śliwicka (e-mail:sliwicka@awf.poznan.pl)

Problematyka badawcza:
– wpływ diety lub określonego sposobu żywienia na zdolności wysiłkowe osób aktywnych fizycznie,
– stosowanie strategii żywieniowych mających na celu poprawę ogólnego stanu zdrowia, wydolności fizycznej i składu ciała

Zakład Żywności i Żywienia
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (nowy budynek dydaktyczny)
Opiekun: dr Anna Gogojewicz (e-mail:gogojewicz@awf.poznan.pl)

Problematyka badawcza:
– edukacja w zakresie zdrowego stylu życia, szczególnie prawidłowego żywienia zgodnie z wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia;

Zakład Żywności i Żywieniaul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (nowy budynek dydaktyczny) Opiekun: dr Agnieszka Bilska (e-mail:bilska@awf.poznan.pl)

Problematyka badawcza:
– wpływ wyborów na eksploatację środowiska,
– dług ekologiczny,
– żywienie zgodne z trendem „no waste”,
– diety wegetariańskie;

WYDZIAŁ NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ

Rozwiń wszystko

Zakład Nauk o Aktywności Fizycznej i Promocji Zdrowia
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (nowy budynek dydaktyczny)
Opiekun: dr hab. Ida Laudańska-Krzemińska (e-mail:idalk@poczta.fm)

Problematyka badawcza:
– kreowanie i realizowanie zainteresowań naukowych studentów Akademii Wychowania Fizycznego związanych z promocją zdrowia i edukacją zdrowotną oraz problematyką pokrewną;

Zakład Dydaktyki Aktywności Fizycznej
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (nowy budynek dydaktyczny)
Opiekun: dr hab. Michał Bronikowski, prof. AWF (e-mail:bronikowskimichal@wp.pl)

Problematyka badawcza:
– różne aspekty pracy w zakresie wychowania fizycznego,
– aktywność fizyczna uczniów,
– profilaktyka i korekta wad postawy;

Zakład Pływania i Ratownictwa Wodnego
ul. Droga Dębińska 10 c, Poznań
Opiekun: dr Katarzyna Antosiak-Cyrak (e-mail: kcyrak@poczta.fm)

Problematyka badawcza:
– analiza techniki ruchu w pływaniu sportowym,
– technika ruchu w pływaniu synchronicznym,
– skuteczność akcji w ratownictwie wodnym,
– rytm ruchu w ujęciu indywidualnym i grupowym,
– motoryczność kobiet w wieku dojrzałym;

Zakład Teorii Sportu
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (nowy budynek dydaktyczny)
Opiekunowie: prof. dr hab. Ryszard Strzelczyk; dr Krzysztof Karpowicz (e-mail:zts@awf.poznan.pl)

Problematyka badawcza:
– obszar zainteresowań dotyczy szeroko pojętej Teorii Sportu oraz Teorii Treningu Sportowego;

Zakład Biomechaniki
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (główny budynek)
Opiekun: dr Michał Murawa (e-mail:murawa@awf.poznan.pl)

Problematyka badawcza:
– empiryczne poznawanie zastosowań biomechanicznych torów pomiarowych;

Zakład Biomechanikiul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (główny budynek)
Opiekun: prof. AWF dr hab. Joanna Gorwa (e-mail: gorwa@awf.poznan.pl)

Problematyka badawcza:
– charakterystyka przebiegu sił reakcji podłoża podczas lądowań w podstawowych elementach tańca klasycznego, współczesnego, folklorystycznego, hip-hop,
– poziom wartości maksymalnych momentów sił w statyce generowanych przez główne zespoły mięśniowe tancerzy,
– poziom mocy rozwijanej przez zespoły mięśniowe tancerzy podczas wyskoku dosiężnego oraz „skoczności”,
– charakterystyka epidemiologiczna tancerzy dotyczącej historii urazów i bólów kręgosłupa oraz innych elementów strukturalnych i funkcjonalnych narządu ruchu,
– związki pomiędzy najczęściej występującymi kontuzjami w tańcu a konkretnymi elementami choreograficznymi;

Zakład Sportów i Edukacji Obronnej
ul. Królowej Jadwigi 27/39 (nowy budynek dydaktyczny)
Opiekun: mgr Adam Prokopczyk (e-mail: prokopczyk@awf.poznan.pl)

Problematyka badawcza:
– bezpieczeństwo w życiu codziennym
– profilaktyka, identyfikacja, zwalczanie zagrożeń w życiu codziennym
– aktywność fizyczna jako forma kształtowania bezpieczeństwa

Zakład Przyrodniczych i Kulturowych Podstaw Turystyki i Rekreacji
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (nowy budynek dydaktyczny)
Opiekun: dr Szymon Galas (e-mail: galas@awf.poznan.pl)

Problematyka badawcza:

– aktywizacja studentów w zakresie turystyki przygodowej, krajoznawstwa i geografii turystycznej (głównie specjalność: Turystyka Przygodowa);

–  organizacja spotkań okolicznościowych, połączonych z prelekcjami osób pracujących w branży turystyki i rekreacji oraz pasjonatów podróży;

– czynny i bierny udział w konferencjach naukowych, warsztatach, seminariach, szkoleniach i festiwalach podróżniczych oraz zbieranie materiałów badawczych do potencjalnych publikacji artykułów naukowych.

Zakład Historii, Filozofii i Socjologii
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (nowy budynek dydaktyczny)
Opiekun: dr Izabela Wyszowska (e-mail: wyszowska@awf.poznan.pl lub iwp.rit@interia.pl)

Ogólna problematyka badawcza:
– Dzieje kultury i sztuki;
– Historia kultury fizycznej;
– Różne formy turystyki kulturowej (m.in. turystyka biograficzna, turystyka religijna, turystyka etniczna, polonijna, muzealna, filmowa, miejska, architurystyka i inne);
– Wielkopolska jako region turystyczny;
– Dziedzictwo kulturowe i jego interpretacja;
– Religioznawstwo w turystyce;
– Muzealnictwo w turystyce;
– Adaptacja obiektów zabytkowych na cele turystyczne;
– Uwarunkowania aktywności turystycznej i kulturowej seniorów;
– Etykieta i savoir-vivre akademicki, zawodowy oraz towarzyski.

Pracownia Sportów Tradycyjnych i Etnologii Sportu
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (nowy budynek dydaktyczny)
Opiekun: dr hab. Małgorzata Bronikowska, prof. AWF (e-mail: wadera43@gmail.com)

Problematyka badawcza:
– etnologia sportu, która zajmuje się badaniem starych form kultury fizycznej w szerokim jej rozumieniu, począwszy od prostych zabaw ludowych poprzez bardziej ustrukturalizowane gry i sporty, skończywszy na nowo powstających formach aktywności ruchowej w ujęciu historycznym, antropologicznym oraz socjologicznym,
– olimpizm, w ramach którego badaniu poddawane są zarówno wątki historyczne dotyczące tego obszaru (początki starożytnych i nowożytnych igrzysk, ich rozwój) jak i współczesna problematyka związana z działalnością Ruchu Olimpijskiego na czele z MKOl oraz dylematy związane z edukacją olimpijską jako dopełnieniem wychowania młodego człowieka poprzez sport;

Katedra Rekreacji
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (nowy budynek dydaktyczny)
Opiekun: dr hab. Beata Pluta, prof. AWF (e-mail: bpluta@tir.awf.poznan.pl)

Problematyka badawcza:
– rozwijanie życia naukowego wśród studentów i doktorantów,
– głównie specjalności Rekreacja oraz Animacja Czasu Wolnego,
– rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi,
– popularyzacja wiedzy w zakresie nowoczesnych form rekreacji, prozdrowotnego i aktywnego stylu życia,
– promowanie Katedry Rekreacji AWF w Poznaniu;

Zakład Ekonomiki Turystyki i Informatyki
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (nowy budynek dydaktyczny)
Opiekun: dr Bernadeta Hołderna-Mielcarek (e-mail: holderna.mielcarek@awg.poznan.pldr Joanna Śniadek (e-mail: sniadek@awf.poznan.pl)

Problematyka badawcza:
– współczesne trendy w turystyce i hotelarstwie na rynku krajowym i międzynarodowym,
– czynniki wyboru oferty turystycznej i rekreacyjnej,
– zachowanie konsumentów usług turystycznych i rekreacyjnych w dobie indywidualizacji i rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych,
– zarządzanie i marketing w działalności turystycznej, hotelarskiej i rekreacyjnej;

Zakład Teorii i Metodyki Zespołowych Gier Sportowych
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (Hala Sportowa)
Opiekun: dr Robert Śliwowski (e-mail: sliwowski@awf.poznan.pl)

Problematyka badawcza:
– Zagadnienia związane z grami zespołowymi, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej;

Katedra Tańca i Gimnastyki
ul. Droga Dębińska 7, Poznań
Opiekun: mgr Paulina Wycichowska (e-mail: pwycichowska@awf.poznan.pl)

Problematyka badawcza:
– charakterystyka różnych technik ruchu i tańca,
– analiza choreologiczna,
– metodologia nauczania tańca w obrębie jego różnych gatunków, technik i sytylów,
– taniec a naukai o zdrowiu: profilaktyka zdrowia, funkcje terapeutyczne,
– taniec w odniesieniu do innych nauk – ujęcie multidyscyplinarne;

Zakład Turystyki Sportowejul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (nowy budynek dydaktyczny)
Opiekun: dr Mateusz Rozmiarek (e-mail: rozmiarek@awf.poznan.pl)

Problematyka badawcza:
– utrwalenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu turystyki sportowej,
– potencjał regionów do rozwoju turystyki sportowej,
– trendy w turystyce sportowej,
– skutki organizacji eventów sportowych dla destynacji turystycznych;

Zakład Turystyki Sportowej
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (nowy budynek dydaktyczny)
Opiekun: dr Bartosz Prabucki (prabucki@awf.poznan.pl)

Problematyka badawcza:
– walory etniczne regionów turystycznych
– eko trendy w etnoturystyce na obszarach wiejskich
– heritologia oraz zarządzanie dziedzictwem etnicznym
– antropologia turystyki
– eventy w turystyce i rekreacji w ujęciu społeczno-kulturowym;

ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ W GORZOWIE WLKP.

Rozwiń wszystko

Zakład Nauk Biologicznych ZWKF w Gorzowie Wlkp.
ul. Orląt Lwowskich 4-6, Gorzów Wlkp.
Opiekun: dr Wioletta Brzenczek-Owczarzak (e-mail: )

Problematyka badawcza:
– rozwijanie zainteresowań studentów z zakresu fizjologii wysiłku fizycznego,
– różne aspekty treningu zdrowotnego i sportowego,
– uwarunkowania aktywności osób starszych;

Opiekun: dr Agata Stapf

Problematyka badawcza:

 • rozwijanie zainteresowań studentów z zakresu biologii i ekologii pasożytów,
 • znaczenie epidemiologiczne zarażeń helmintami dzikich zwierząt,
 • skażenie środowiska formami dyspersyjnymi pasożytów;

Opiekun: dr Dorota Pilecka

Problematyka badawcza:

 • propagowanie olimpizmu, wartości olimpijskich,
 • współdziałanie ze szkołami, klubami sportowymi, organizacjami pozarządowymi,
 • prowadzenie działalności badawczej oraz publikacyjnej w zakresie szeroko rozumianej tematyki olimpijskiej.

Opiekun: dr Justyna Forjasz

Problematyka badawcza:

 • rozwój biologiczny człowieka,
 • akceleracja,
 • wypływ wysiłku fizycznego na budowę morfologiczną,
 • ocena stanu odżywienia z wykorzystaniem metod antropometrycznych.

Opiekun: dr Małgorzata Wójcik

Problematyka badawcza:

 • ocena dysfunkcji narządu ruchu,
 • wpływ technik i metod fizjoterapeutycznych w aspekcie holistycznym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Opiekun: mgr Izabela Różycka

Problematyka badawcza:

 • profilaktyka chorób cywilizacyjnych,
 • kompleksowe podejście do pacjenta,
 • propagowanie i upowszechnianie odnowy biologicznej w sporcie,
 • współpraca z klubami sportowymi, szkołami, organizacjami pozarządowymi,
 • doskonalenie praktyki zawodowej studentów,
 • propagowanie roli fizjoterapeuty w procesie kompleksowej fizjoterapii,
 • prowadzenie działalności badawczej, publikacyjnej w zakresie metod fizjoterapii i odnowy biologicznej.

Zakład Nauk Biologicznych
AWF Poznań Filia w Gorzowie Wlkp.
ul. Orląt Lwowskich 4–6, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Opiekun: mgr Justyna Cichoń- Woźniak (e-mail: j.cichon-wozniak@awf-gorzow.edu.pl)

Problematyka badawcza:

– poszerzenie wiedzy z zakresu fizjologii, patofizjologii i genetyki.

– zdobycie umiejętności praktycznych z zakresu biologii człowieka.

– rozwijanie umiejętności w prowadzeniu badań naukowych, prezentowaniu wyników w gronie SKN oraz na konferencjach naukowych.

Zakład Fizjoterapii, Filia w Gorzowie Wielkopolskim
Budynek Dydaktyczny Fizjoterapii, ul. Orląt Lwowskich 4-6, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Opiekun: dr n.med. Ewa Latour

Formułowanie postępowania naukowego i praktycznego w oparciu o urządzenia znajdujące się w miejscowym Centralnym Laboratorium Badawczym.

Problematyka badawcza:

-zastosowanie treningu bieżniowego w fizjoterapii,

-patomechanika i patofizjologia palucha koślawego,

-identyfikacja i ekstrakcja cech ruchu człowieka,

-kształtowanie funkcji utrzymania równowagi w chodzie i pozycji stojącej,

-ocena właściwości zintegrowania sensorycznego układu ruchu człowieka i możliwości jego kształtowania nowoczesnymi metodami technicznymi.