Obecnie działa 28 Studenckich Kół Naukowych na AWF Poznań.

Serdecznie zachęcamy wszystkich studentów do wstąpienia w szeregi Studenckich Kół Naukowych
i do angażowania się w proponowane inicjatywy.

Osoby zainteresowane problematyką badawczą Koła Naukowego prosimy o bezpośredni kontakt z jego opiekunem.

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE BIOLOGII I OCHRONY PRZYRODY

Zakład Biologii i Ochrony Środowiska
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (główny budynek)
Opiekun: dr Wojciech Jarosz (e-mail:jarosz@awf.poznan.pl)Problematyka badawcza:
– biologiczne skażenie środowiska,
– genetyczne uwarunkowania wyniku sportowego;


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE FIZJOTERAPIIKatedra Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej
ul. Droga Dębińska 10 c, Poznań
Opiekun: dr Patrycja Rąglewska (e-mail:raglewska@awf.poznan.pl)Problematyka badawcza:
– dostępność rehabilitacji,
– ocena wad postawy w badaniach masowych dzieci i młodzieży,
– urazowość wśród dzieci w środowiskach wiejskich i miejskich


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE „MEDYCYNA DLA SPORTU”

Zakład Medycyny Sportu i Traumatologii
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (główny budynek)

Opiekun: dr Przemysław Lutomski (e-mail:lutomski@awf.poznan.pl)

Problematyka badawcza:
– rehabilitacja medyczna pacjentów aktywnych sportowo,
– pierwsza pomoc w urazach sportowych,
– doping w sporcie;


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE DIETETYCY AWF POZNAŃ – DIETETYKA KLINICZNA

Zakład Fizjologii i Biochemiiul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (Budynek Główny)
Opiekun:dr Ewa Śliwicka (e-mail:sliwicka@awf.poznan.pl)

Problematyka badawcza:
– dietetyka, leczenie żywieniowe i żywienie kliniczne,
– leczenie żywieniowe w chorobach metabolicznych, układu pokarmowego, chorobach nowotowrowych, chorobach układu krążenia, alergiach i nietolerancjach pokarmowych, schorzeniach dermatologicznych;


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE DIETETYCY AWF POZNAŃ – DIETETYKA SPORTOWA

Zakład Fizjologii i Biochemii
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (Budynek Główny)
Opiekun:dr Ewa Śliwicka (e-mail:sliwicka@awf.poznan.pl)

Problematyka badawcza:
– wpływ diety lub określonego sposobu żywienia na zdolności wysiłkowe osób aktywnych fizycznie,
– stosowanie strategii żywieniowych mających na celu poprawę ogólnego stanu zdrowia, wydolności fizycznej i składu ciała


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE DIETETYCY AWF POZNAŃ – ŻYWIENIE DZIECI

Zakład Żywności i Żywienia
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (nowy budynek dydaktyczny)
Opiekun:dr Anna Gogojewicz(e-mail:gogojewicz@awf.poznan.pl)Problematyka badawcza:
– edukacja w zakresie zdrowego stylu życia, szcególnie prawidłowego żywienia zgodnie z wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia;


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE DIETETYCY AWF POZNAŃ – ŻYWIENIE W TROSCE O PLANETĘ

Zakład Żywności i Żywieniaul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (nowy budynek dydaktyczny)Opiekun: dr Agnieszka Bilska 
(e-mail:bilska@awf.poznan.pl)
Problematyka badawcza:
– wpływ wyborów na eksploatację środowiska,
– dług ekologiczny,
– żywienie zgodne z trendem „no waste”,
– diety wegetariańskie;

WYDZIAŁ NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PROMOCJI ZDROWIA

Zakład Nauk o Aktywności Fizycznej i Promocji Zdrowia
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (nowy budynek dydaktyczny)
Opiekun: dr hab. Ida Laudańska-Krzemińska (e-mail:idalk@poczta.fm)Problematyka badawcza:
– kreowanie i realizowanie zainteresowań naukowych studentów Akademii Wychowania Fizycznego związanych
z promocją zdrowia i edukacją zdrowotną oraz problematyką pokrewną;


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ZAKŁADU DYDAKTYKI AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Zakład Dydaktyki Aktywności Fizycznej 
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (nowy budynek dydaktyczny)
Opiekun: dr hab. Michał Bronikowski, prof. AWF (e-mail:bronikowskimichal@wp.pl)

Problematyka badawcza:
– różne aspekty pracy w zakresie wychowania fizycznego,
– aktywność fizyczna uczniów,
– profilaktyka i korekta wad postawy;


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE SEKCJA PŁYWANIA I RATOWNICTWA WODNEGO

Zakład Pływania i Ratownictwa Wodnego
ul. Droga Dębińska 10 c, Poznań
Opiekun: dr Katarzyna Antosiak-Cyrak (e-mail: kcyrak@poczta.fm)

Problematyka badawcza:
– analiza techniki ruchu w pływaniu sportowym,
– technika ruchu w pływaniu synchronicznym,
– skuteczność akcji w ratownictwie wodnym,
– rytm ruchu w ujęciu indywidualnym i grupowym,
– motoryczność kobiet w wieku dojrzałym;


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE „SPORT I NAUKA”

Zakład Teorii Sportu
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (nowy budynek dydaktyczny)
Opiekunowie:prof. dr hab. Ryszard Strzelczyk; dr Krzysztof Karpowicz(e-mail:zts@awf.poznan.pl)

Problematyka badawcza:
– obszar zainteresowań dotyczy szeroko pojętej Teorii Sportu oraz Teorii Treningu Sportowego;


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE BIOMECHANIKI

Zakład Biomechaniki
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (główny budynek)
Opiekun:dr Michał Murawa (e-mail:murawa@awf.poznan.pl)

Problematyka badawcza:
– empiryczne poznawanie zastosowań biomechanicznych torów pomiarowych;


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE „POINTA”

Zakład Biomechanikiul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (główny budynek)
Opiekun: prof. AWF dr hab. Joanna Gorwa (e-mail: gorwa@awf.poznan.pl)

Problematyka badawcza:
– charakterystyka przebiegu sił reakcji podłoża podczas lądowań w podstawowych elementach tańca klasycznego, współczesnego, folklorystycznego, hip-hop,
– poziom wartości maksymalnych momentów sił w statyce generowanych przez główne zespoły mięśniowe tancerzy,
– poziom mocy rozwijanej przez zespoły mięśniowe tancerzy podczas wyskoku dosiężnego oraz „skoczności”,
– charakterystyka epidemiologiczna tancerzy dotyczącej historii urazów i bólów kręgosłupa oraz innych elementów strukturalnych i funkcjonalnych narządu ruchu,
– związki pomiędzy najczęściej występującymi kontuzjami w tańcu a konkretnymi elementami choreograficznymi;


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE „EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA”

Zakład Sportów i Edukacji Obronnej
ul. Królowej Jadwigi 27/39 (nowy budynek dydaktyczny)
Opiekun: mgr Adam Prokopczyk (e-mail: prokopczyk@awf.poznan.pl)

Problematyka badawcza:
– bezpieczeństwo w życiu codziennym
– profilaktyka, identyfikacja, zwalczanie zagrożeń w życiu codziennym
– aktywność fizyczna jako forma kształtowania bezpieczeństwa


 STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE – SEKCJA GEOGRAFICZNO – KRAJOZNAWCZA

Zakład Geoekologii Turystyki i Rekreacji 
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (nowy budynek dydaktyczny)
Opiekunowie: dr Beata Kaczor (e-mail: kaczor@tir.awf.poznan.pl)

Problematyka badawcza:
– aktywizacji studentów w zakresie geografii turystycznej i krajoznawstwa,
– organizacja warsztatów badawczych,
– turystyka a środowisko naturalne;


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE – SEKCJA HISTORII KULTURY I SZTUKI

Zakład Kulturowych Podstaw Turystyki
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (nowy budynek dydaktyczny)
Opiekun: dr Izabela Wyszowska (e-mail: wyszowska@tir.awf.poznan.pl)

Problematyka badawcza:
– turystyka biograficzna,
– turystyka religijna,
– turystyka etniczna,
– muzealnictwo jako forma turystyki kulturalnej,
– miasta historyczne i ich turystyczne wykorzystanie;


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE SPORTÓW TRADYCYJNYCH I ETNOLOGII SPORTU

Pracownia Sportów Tradycyjnych i Etnologii Sportu
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (nowy budynek dydaktyczny)
Opiekun: dr hab. Małgorzata Bronikowska, prof. AWF (e-mail: wadera43@gmail.com)

Problematyka badawcza:
– etnologia sportu, która zajmuje się badaniem starych form kultury fizycznej w szerokim jej rozumieniu, począwszy od prostych zabaw ludowych poprzez bardziej ustrukturalizowane gry i sporty, skończywszy na nowo powstających formach aktywności ruchowej w ujęciu historycznym, antropologicznym oraz socjologicznym,
– olimpizm, w ramach którego badaniu poddawane są zarówno wątki historyczne dotyczące tego obszaru (początki starożytnych i nowożytnych igrzysk, ich rozwój) jak i współczesna problematyka związana z działalnością Ruchu Olimpijskiego na czele z MKOl oraz dylematy związane z edukacją olimpijską jako dopełnieniem wychowania młodego człowieka poprzez sport; 


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ANIMACJI CZASU WOLNEGO

Katedra Rekreacji
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (nowy budynek dydaktyczny)
Opiekun: dr hab. Beata Pluta, prof. AWF (e-mail: bpluta@tir.awf.poznan.pl)

Problematyka badawcza:
– rozwijanie życia naukowego wśród studentów i doktorantów,
– głównie specjalności Rekreacja oraz Animacja Czasu Wolnego,
– rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi,
– popularyzacja wiedzy w zakresie nowoczesnych form rekreacji, prozdrowotnego i aktywnego stylu życia,
– promowanie Katedry Rekreacji AWF w Poznaniu;


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE MENADŻER TURYSTYKI I REKREACJI

Zakład Ekonomiki Turystyki i Informatyki
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (nowy budynek dydaktyczny)
Opiekun: dr Bernadeta Hołderna-Mielcarek (e-mail: holderna.mielcarek@awg.poznan.pl) dr Joanna Śniadek (e-mail: sniadek@awf.poznan.pl)

Problematyka badawcza:
– współczesne trendy w turystyce i hotelarstwie na rynku krajowym i międzynarodowym,
– czynniki wyboru oferty turystycznej i rekreacyjnej,
– zachowanie konsumentów usług turystycznych i rekreacyjnych w dobie indywidualizacji i rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych,
– zarządzanie i marketing w działalności turystycznej, hotelarskiej i rekreacyjnej;


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PRZY ZAKŁADZIE TIM ZESPOŁOWYCH GIER SPORTOWYCH

Zakład Teorii i Metodyki Zespołowych Gier Sportowych
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (Hala Sportowa)
Opiekun: dr Robert Śliwowski (e-mail: sliwowski@awf.poznan.pl)

Problematyka badawcza:
– Zagadnienia związane z grami zespołowymi, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej;


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PRACOWNIA NAUK O TAŃCU AWF POZNAŃ

Katedra Tańca i Gimnastyki
ul. Droga Dębińska 7, Poznań
Opiekun: mgr Paulina Wycichowska (e-mail: pwycichowska@awf.poznan.pl)

Problematyka badawcza:
– charakterystyka różnych technik ruchu i tańca,
– analiza choreologiczna,
– metodologia nauczania tańca w obrębie jego różnych gatunków, technik i sytylów,
– taniec a naukai o zdrowiu: profilaktyka zdrowia, funkcje terapeutyczne,
– taniec w odniesieniu do innych nauk – ujęcie multidyscyplinarne;
STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PRZY ZAKŁADZIE TURYSTYKI SPORTOWEJ 

Zakład Turystyki Sportowejul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (nowy budynek dydaktyczny)
Opiekun: dr Mateusz Rozmiarek (e-mail: rozmiarek@awf.poznan.pl)

Problematyka badawcza: 
– utrwalenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu turystyki sportowej,
– potencjał regionów do rozwoju turystyki sportowej,
– trendy w turystyce sportowej, 
– skutki organizacji eventów sportowych dla destynacji turystycznych;


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE „TAK”

Zakład Lekkiej Atletyki i Przygotowania Motorycznego
ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań (nowy budynek dydaktyczny – 424)
Opiekun: dr inż. Michał Janowski (e-mail: mjanowski@awf.poznan.pl)

Problematyka badawcza:
– szerzenie i rozwój wiedzy dotyczącej technologii analitycznych i kreacyjnych
– zastosowanie nowoczesnego monitoringu w aktywności fizycznej,
– bezpieczeństwo zastosowania technologii cyfrowych w badaniach sportowych,
– analiza i kontrola przygotowania motorycznego do rzeczywistej rywalizacji,
– empiryczne i praktyczne poznawanie zastosowań technologii kreacyjnych,
– istota różnic pomiędzy wynikami estymowanymi a bezpośrednimi,
– organizacja warsztatów badawczych w zakresie technologii kreacyjnych,
– wzmacnianie i realizowanie zainteresowań naukowych studentów Akademii Wychowania Fizycznego związanych z technologiami analityczno-kreacyjnymi;

 ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ W GORZOWIE WLKP


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE FIZJOLOGII

Zaklad Nauk Biologicznych ZWKF w Gorzowie Wlkp.
ul. Orląt Lwowskich 4-6, Gorzów Wlkp. 
Opiekun: dr Wioletta Brzenczek-Owczarzak (e-mail: w.brzenczek-owczarzak@awf-gorzow.edu.pl)

Problematyka badawcza:
– rozwijanie zainteresowań studentów z zakresu fizjologii wysiłku fizycznego,
– różne aspekty treningu zdrowotnego i sportowego,
– uwarunkowania aktywności osób starszych;
STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PARAZYTOLOGII

Zaklad Nauk Biologicznych ZWKF w Gorzowie Wlkp.
ul. Orląt Lwowskich 4-6, Gorzów Wlkp. Opiekun: dr Agata Stapf (e-mail: a.stapf@awf-gorzow.edu.pl

Problematyka badawcza:
– rozwijanie zainteresowań studentów z zakresu biologii i ekologii pasożytów,
– znaczenie epidemiologiczne zarażeń helmintami dzikich zwierząt,
– skażenie środowiska formami dyspersyjnymi pasożytów;


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE przy Uczelnianym Klubie Olimpijczyka

Zaklad Nauk Humanistycznych i Społecznych
F-Budunek dydaktyczny fizjoterapii, ul. Orląt Lwowskich 4-6, 66-400 Gorzów Wielkoposki Opiekun: dr Dorota Pilecka (e-mail:d.pilecka@awf-gorzow.edu.pl)

Problematyka badawcza:
– propagowanie olimpizmu, wartości olimpijskich,
– współdziałanie ze szkołami, klubami sportowymi, organizacjami pozarządowymi,
– prowadzenie działalności badawczej oraz publikacyjnej w zakresie szeroko rozumianej tematyki olimpijskiej.


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE CONOCIMIENTO

Zakład Fizjoterapii, ZWKF w Gorzowie Wlkp.
Opiekun: dr Małgorzata Wójcik

Problematyka badawcza:
– ocena dysfunkcji narządu ruchu,
– wpływ technik i metod fizjoterapeutycznych w aspekcie holistycznym wśród dzieci,   
  młodzieży i dorosłych.


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE FIZJOTERAPIA HOLISTYCZNA

Zakład Fizjoterapii, AWF Poznań, Filia w Gorzowie Wielkopolskim
F- Budynek dydaktyczny fizjoterapii, ul. Orląt Lwowskich 4-6, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Opiekun: mgr Izabela Różycka ( e-mail: i.rozycka@awf-gorzow.edu.pl)

Problematyka badawcza:

  • profilaktyka chorób cywilizacyjnych,
  • kompleksowe podejście do pacjenta,
  • propagowanie i upowszechnianie odnowy biologicznej w sporcie,
  • współpraca z klubami sportowymi, szkołami, organizacjami pozarządowymi,
  • doskonalenie praktyki zawodowej studentów,
  • propagowanie roli fizjoterapeuty w procesie kompleksowej fizjoterapii,
  • prowadzenie działalności badawczej, publikacyjnej w zakresie metod fizjoterapii i odnowy biologicznej.