Aktualności

Świadczenia Stypendialne w lutym zostaną wypłacone w dniu 27.02.2024r. W tym dniu zostaną wypłacone również stypendia rektora, ze spłatą od października, studentom, których odwołania zostały rozpatrzone pozytywnie.
Najbliższe posiedzenie Komisji Stypendialnej odbędzie się 12 marca 2024r.
Prosimy o składanie wniosków o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz o zapomogi do 8 marca 2024r.