Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

NIP 777-00-03-185
REGON 000327853

CENTRALA
tel.: (+48) 61 835 50 00
fax: (+48) 61 835 50 99
e-mail: office@awf.poznan.pl

Administrator serwisu wwwBIURO REKTORA

Budynek Rektoratu, pok. 210
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

tel.: (+48) 61 835 51 01
tel.: (+48) 61 835 51 11
fax: (+48) 61 835 51 03

e-mail: rektor@awf.poznan.pl

SEKRETARIAT

Budynek Główny, wejście „B” pok. 122
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

tel.: (+48) 61 835 50 30
fax: (+48) 61 833 00 87

e-mail: sekretariat@awf.poznan.pl

SEKRETARIAT

Budynek Główny, wejście „B” pok. 122
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

tel.: (+48) 61 835 50 30
fax: (+48) 61 833 00 87

e-mail: sekretariat@awf.poznan.pl

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Budynek Główny, wejście „B” pok. 119
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

tel.: (61) 835 50 43
e-mail: kwestura@awf.poznan.pl

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Poznań
86 1020 4027 0000 1902 1271 4947

SEKRETARIAT DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ

Budynek Dydaktyczny, I piętro pok. 133
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

tel.: (61) 835 53 12


SEKRETARIAT DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU

Budynek Dydaktyczny, I piętro pok. 102
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

tel.: (61) 835 51 20


SEKRETARIAT DZIEKANA ZAMIEJSCOWEGO WYDZIAŁU KULTURY FIZYCZNEJ W GORZOWIE WLKP.

Budynek Główny ZWKF, pok. 107
ul. Estkowskiego 13
66-400 Gorzów Wielkopolski

tel.: (95) 727 91 56
fax: (95) 727 91 54
e-mail: dziekan@awf-gorzow.edu.pl

DZIAŁ NAUCZANIA

Budynek Dydaktyczny, I piętro pok. 108
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

tel./fax: (61) 835 50 81

DZIEKANAT WYDZIAŁU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ

Budynek Dydaktyczny, I piętro
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

tel.: (61) 835 53 15


DZIEKANAT WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU

Budynek Dydaktyczny, I piętro
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

tel.: (61) 835 51 16


DZIEKANAT ZAMIEJSCOWEGO WYDZIAŁU KULTURY FIZYCZNEJ W GORZOWIE WLKP.

Budynek Główny ZWKF
ul. Estkowskiego 13
66-400 Gorzów Wielkopolski

tel.: 573 337 230


SEKCJA WSPARCIA I KARIERY STUDENTA

Budynek Dydaktyczny, I piętro, pok. 112
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

tel.: (61) 835 50 79

BIURO OBSŁUGI REKRUTACJI

Budynek Dydaktyczny, I piętro pok. 118, 119
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

tel.: (61) 835 50 80
e-mail: rekrutacja@awf.poznan.pl

SEKCJA NAUKI

Budynek Rektoratu, pok. 103, 111
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

e-mail: nauka@awf.poznan.pl
tel.: (61) 835 50 61
tel.: (61) 835 51 12


STANOWISKO DS. NAUKI ZWKF

Budynek Główny ZWKF
ul. Estkowskiego 13
66-400 Gorzów Wielkopolski

tel.: (95) 727 91 48
e-mail: dzialnauki@awf-gorzow.edu.pl

CENTRUM DOSKONALENIA KADR I SZKOLENIA

Budynek Dydaktyczny, I piętro, pokój 130
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

tel.: (61) 835 50 94
kom.: 515 175 258
e-mail: cdks@awf.poznan.pl


STUDIUM DOSKONALENIA I KSZTAŁCENIA KADR ZWKF

Budynek Główny ZWKF, pok. 101
ul. Estkowskiego 13
66-400 Gorzów Wielkopolski

tel./fax: (95) 727 91 15
e-mail: podyplomowe@awf-gorzow.edu.pl

SEKCJA WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

Budynek Dydaktyczny, I piętro, pok. 116, 117
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

tel.: (61) 835 50 66
tel.: (61) 833 00 39

Budynek Główny, wejście „B” pok. 225
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

tel.: (61) 835 51 64
e-mail: marketing@awf.poznan.pl


 

STANOWISKO DS. PROMOCJI I KARIER ZWKF

Budynek Fizjoterapii ZWKF, pok. 429
ul. Orląt Lwowskich 4-6
66-400 Gorzów Wielkopolski

tel.: (95) 727 92 00
e-mail: promocja@awf-gorzow.edu.pl

mgr Anna Kowalik — specjalista ds. marketingu i PR

Budynek Główny, wejście „B” pok. 225
ul. Królowej Jadwigi 27/39
Poznań 61-871

tel.: (61) 835 51 64
kom.: 515 175 812
e-mail: rzecznik@awf.poznan.pl

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Budynek Główny, wejście „B” pok. 300
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

tel.: (61) 833 00 35
tel.: (61) 835 50 35
e-mail: administracja@awf.poznan.pl

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Budynek Rektoratu, pok. 115
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

tel.: (61) 835 50 62
tel./fax: (61) 835 50 63
e-mail: rzp@awf.poznan.pl

ARCHIWUM

Budynek Biblioteki Głównej, pok. 104, 001
ul. Droga Dębińska 10C
61-555 Poznań

e-mail: archiwum@awf.poznan.pl
tel.: (61) 835 54 64

Czynne od wtorku do piątku w godzinach 07:00 – 17:00

Przyjmowanie interesantów w godzinach 10:00 – 14:00

Korzystanie z zasobu jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym.

Absolwenci Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej

Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej powstał w 2019 r. z przekształcenia Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji oraz Wydziału Turystyki i Rekreacji.

Na Wydziale studiują studenci z następujących kierunków:
– Wychowanie Fizyczne
– Sport
– Taniec w Kulturze Fizycznej
– Turystyka i Rekreacja
– Animacja osób 50+

Dla Absolwentów w/w kierunków wystawiane są następujące dokumenty:
1. Wypis z indeksu (podanie wraz z indeksem lub jego kserokopią)
2. Wypis z kart egzaminacyjnych i zaliczeniowych
3. Zaświadczenie o odbytych studiach (do Rp7 – ZUS)
4. Sylabus
5. Zaświadczenie o przygotowaniu pedagogicznym
6. Duplikat Dyplomu ukończenia studiów
7. Duplikat Suplementu do dyplomu ukończenia studiów (dla studentów, którzy ukończyli studia począwszy od 2006 roku)*

Podanie o wystawienie dokumentów: 1,2,3,4 i 5 należy kierować do Dziekana Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej, prof. dr hab. Tomasza Tasiemskiego, za pośrednictwem Sekretariatu Dziekana WNoKF.

Dane do kontaktu:
mgr Monika Biskup
mail: biskup@awf.poznan.pl
tel.: 61 835 53 12

Podanie o Duplikat Dyplomu ukończenia studiów oraz Duplikat Suplementu (pkt 6 i 7) należy kierować do JM Rektora, prof. AWF, dr hab. Dariusza Wielińskiego.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, Uczelnia ma obowiązek wystawić dokument w ciągu 30 dni od daty wpływu podania do Uczelni).


Absolwenci Wydziału Nauk o Zdrowiu

Wydział Nauk o Zdrowiu powstał w 2019 r. z przekształcenia Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji.
Na Wydziale studiują studenci z następujących kierunków:
– Fizjoterapia
– Dietetyka
– Neurobiologia

Dla Absolwentów w/w kierunków wystawiane są następujące dokumenty:
1. Wypis z indeksu (podanie wraz z indeksem lub jego kserokopią)
2. Wypis z kart egzaminacyjnych i zaliczeniowych
3. Zaświadczenie o odbytych studiach (do Rp7 – ZUS)
4. Sylabus
5. Druk HCPC (Heath & Care Professions Council)
6. Duplikat Dyplomu ukończenia studiów
7. Duplikat suplementu do dyplomu ukończenia studiów (dla studentów, którzy ukończyli studia począwszy od 2005 roku)*

Podanie o wystawienie dokumentów: 1,2,3,4 i 5 należy kierować do Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu za pośrednictwem Sekretariatu Dziekana WNoZ.

Dane do kontaktu:
Joanna Bręczewska
mail: breczewska@awf.poznan.pl
tel.: 61 835 51 20

Podanie o Duplikat Dyplomu ukończenia studiów oraz Duplikat Suplementu (pkt 6 i 7) należy kierować do JM Rektora, prof. AWF, dr hab. Dariusza Wielińskiego.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, Uczelnia ma obowiązek wystawić dokument w ciągu 30 dni od daty wpływu podania do Uczelni).

Budynek
ulica
telefon
Budynek Główny, wejście „A”
ul. Królowej Jadwigi 27/39
(61) 835 50 07
Budynek Dydaktyczny
ul. Królowej Jadwigi 27/39
(61) 835 54 62
Hala Sportowo-dydaktyczna
ul. Królowej Jadwigi 27/39
(61) 835 50 04
Budynek Biblioteki Głównej
ul. Droga Dębińska 10C
(61) 835 51 75
Korty Tenisowe
ul. Droga Dębińska 7
(61) 835 50 06
Budynek Dydaktyczno-Sportowy
ul. św Rocha 9
(61) 871 29 13