Dane kontaktowe dla kandydatów

Masz pytania, na które nie znalazłeś odpowiedzi? Chcesz się z nami skontaktować, ale nie wiesz jak? To proste! Wybierz jedną z interesujących Cię opcji poniżej i rozwiń ją, a znajdziesz tam wszystkie potrzebne dane, by się z nami skomunikować!

Punkt Rekrutacyjny
Budynek Dydaktyczny
I piętro, pok. 118

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 8:00-13:00

Informacje kontaktowe
Adres: ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

Tel: (61) 835 50 80
rekrutacja@awf.poznan.pl

Nasza grupa na facebooku

 

Kampus AWF w Poznaniu

W poruszaniu się po kampusie pomoże Ci mapka, na której są zaznaczone: Budynek dydaktyczny, w którym znajduje się Rekrutacja, Hala Dydaktyczno-Sportowa im prof. Wieczorka oraz Pływalnia.

Mapa kampusu

 

Jak tu trafić?
– z Dworca Głównego – pieszo w 20 minut spacerem idąc wzdłuż ul. Królowej Jadwigi, dojedziesz też tramwajem (linie 2, 3, 6, 9, 12 i 18, przystanek AWF).

Polub stronę facebook.com/poznanawf, tam znajdziesz informacje o aktualnościach i wydarzeniach na AWF.

Dołącz również do naszej grupy https://www.facebook.com/groups/Rekrutacja2020, gdzie odpowiemy na wszystkie twoje pytania dotyczące rekrutacji w naszej Uczelni.

Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia
Budynek Dydaktyczny
I piętro, pok. 130

strojna@awf.poznan.pl

Obsługa studentów
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-13.00. Sprawy pilne prosimy kierować na maila CDKS.

Zgłoszenia na studia podyplomowe i kursy przyjmowane są drogą mailową: cdks@awf.poznan.pl lub pocztową.

Biuro czynne w godz. 10.00-13.00

Dyrektor Szkoły Doktorskiej | Director of the Doctoral School

prof. AWF dr hab. Krzysztof Kusy
Budynek Dydaktyczny, 4 piętro, pokój 429 | Education Building, 4th floor, room 429
e-mail: kusy@awf.poznan.pl
Telefon | Phone:  +48 61 835 52 70

Dyżury: wtorki 13:00-15:00 | Consultations: Tuesdays 1:00-3:00 p.m.
w ważnych sprawach bez ograniczeń | on important matters without limit

Dyrektor podejmuje działania i decyzje związane z funkcjonowaniem Szkoły, w szczególności:

 • organizacja rekrutacji
 • przygotowanie programu kształcenia
 • ustalenie planu zajęć i dobór kadry dydaktycznej
 • semestralna ocena realizacji aktywności naukowej
 • zaliczanie semestrów i lat kształcenia
 • przedłużenie okresu kształcenia
 • opiniowanie wniosków kierowanych do rektora
 • w uzasadnionych przypadkach usunięcie doktoranta ze Szkoły

The Director takes actions and decisions relating to the functioning of the School, in particular:

 • organisation of recruitment
 • development of the curriculum
 • setting the teaching schedule and selecting staff
 • semestral assessment of the research activity
 • crediting semesters and years of training
 • extending the period of doctoral training
 • giving opinions on applications to the Rector
 • removing a doctoral student from the School in justified cases

Sekretariat Szkoły | School Secretariat

mgr Lidia Wojtkowiak-Świadek
Budynek Dydaktyczny, 1 piętro, pokój 120-121 | Education Building, 1st floor, room 120-121
e-mail: dsz@awf.poznan.pl
Telefon | Phone:  +48 61 835 51 25
Faks | Fax:  +48 61 835 51 26

Zakres spraw: Wszelkie bieżące sprawy formalne związane z kształceniem doktorantów
Scope of matters: All day-to-day formal matters related to the training of doctoral students

Rada Naukowa | Scientific Board

Przewodniczący | Chairmanprof. dr hab. Jan Celichowski, Vice-rector for Science

e-mail: celichowski@awf.poznan.pl
Telefon | Phone: (+48) 61 835 54 36

Sekretarz | Secretary: dr Lilianna Hoffmann
e-mail: l.hoffmann@awf.poznan.pl
Telefon | Phone:  +48 61 835 50 61

Zakres spraw: Nadzór nad Szkołą Doktorską, w tym: wyznaczenie promotora, zatwierdzenie Indywidualnego Planu Badawczego, ocena śródokresowa, postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora.
Scope of matters: Supervision of the Doctoral School, including: appointment of a supervisor, validation of the Individual Research Plan, mid-term evaluation, procedure for the award of the doctoral degree.

Terminy posiedzeń Rady | Scientific Board meeting dates
2022: 6 września | Sep, 4 października | Oct, 3 listopada | Nov, 6 grudnia | Dec

2023: 10 stycznia | Jan, 14 lutego | Feb, 7 marca | Mar, 4 kwietnia | Apr, 9 maja | Mai, 6 czerwca | Jun, 4 lipca | Jul

Sekcja Nauki AWF Poznań | University Science Section

Koordynator | Coordinator: mgr Marzena Szerment
Biuro: Budynek Rektoratu, pokój 103 | Office: Rector’s House building, room 103
e-mail: szerment@awf.poznan.pl
Telefon | Phone: +48 61 835 51 12

Zakres spraw: Finansowanie badań, staże, komisja bioetyczna, ubezpieczenie badań, nagrody naukowe
Scope of matters: Research funding, internships, bioethics, research insurance, scientific awards