Na kierunku Fizjoterapia studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk medycznych, o zdrowiu i o kulturze fizycznej (m.in. biologii medycznej, biochemii, kinezjologii), społecznych (psychologii, pedagogiki, etyki) oraz umiejętności praktycznego zastosowania metod kinezyterapii, masażu, fizykoterapii i fizjoterapii klinicznej.

Jeśli:

  • czujesz potrzebę pomagania ludziom
  • łatwo nawiązujesz kontakty
  • jesteś osobą odpowiedzialną, wrażliwą
  • umiesz okazać życzliwość, cierpliwość i delikatność
  • jesteś odporny emocjonalnie

To kierunek dla Ciebie!

Nauka na tym kierunku obejmuje  praktyczne zajęcia m.in. w ośrodkach medycyny sportowej, poradniach fizjoterapeutycznych, uzdrowiskach, ośrodkach dla seniorów i szpitalach. Dzięki zdobywanym grantom i nowoczesnemu sprzętowi studenci poznają najnowsze techniki poprawy stanu zdrowia pacjentów.

Uwaga: od 2017/2018 roku studia na kierunku Fizjoterapia są studiami jednolitymi magisterskimi.

Perspektywy zawodowe

Jednolite studia magisterskie trwają 5 lat w trybie stacjonarnym – po ich ukończeniu absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra w zakresie fizjoterapii, bez prawa do wykonywania zawodu. Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty nadaje Krajowa Rada Fizjoterapeutów.