Kierunek stworzony jest dla tancerzy na każdym poziomie zaawansowania – od początkujących, do osób z dużym doświadczeniem, m.in. zawodowych tancerzy, dla osób prowadzących zajęcia z tańca i chcących rozwijać się w tym kierunku.

Studia mają profil praktyczny i oferują szereg różnorodnych zajęć, w tym taniec współczesny, taniec sportowy, techniki sportowe, taniec klasyczny, techniki modern, taniec fizyczny, improwizacje, kontakt-improwizacje, tańce charakterystyczne, akrobatykę i gimnastykę.

Oferowane są specjalności:

Nauczyciel tańca i choreograf

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do nauczania tańca, tworzenia autorskich choreografii oraz prowadzenia zespołów artystycznych w nowoczesnym teatrze tańca i innych instytucjach, ośrodkach kultury oraz placówkach oświatowych i zdrowotnych. Dzięki praktycznemu charakterowi studiów absolwenci będą także przygotowani do pracy o charakterze performatywnym – łącząc wysoką sprawność fizyczną, umiejętności taneczne z twórczą postawą.

Program łączy przedmioty rozwijające świadomość działania aparatu ruchowego i jego profilaktyki zdrowotnej, jak anatomia, fizjologia, biomechanika i kinezjologia tańca, z zajęciami artystycznymi obejmującymi różnorodne formy tańca, jego historię i teorię, choreografię i kompozycję. W ramach specjalności realizowane jest także przygotowanie do prowadzenia zajęć o profilu tanecznym.

Absolwenci specjalności będą przygotowani do prowadzenia lekcji tańca w przedszkolach, szkołach podstawowych i zajęć tanecznych w ośrodkach kultury. Ponadto jako choreografowie będą mogli podjąć pracę w teatrach muzycznych, teatrach tańca, programach telewizyjnych, zespołach i formacjach tanecznych oraz realizować własne przedsięwzięcia artystyczne.

Instruktor tańca terapeutycznego

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do nauczania tańca w ośrodkach kultury, placówkach oświatowych i zdrowotnych. Dzięki prozdrowotnemu charakterowi studiów i dedykowanym specjalności przedmiotom, absolwenci będą również przygotowani do prowadzenia zajęć z tańca terapeutycznego – adekwatnie do celu, potrzeb, możliwości różnorodnych uczestników: dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

Program łączy przedmioty rozwijające świadomość działania aparatu ruchowego i jego profilaktyki zdrowotnej jak anatomia, fizjologia, biomechanika i kinezjologia tańca z zajęciami artystycznymi obejmującymi różnorodne formy tańca, jego historię i teorię, a także ujęcie tańca w kontekście terapeutycznym zgodnie z profilem specjalności. 

Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do prowadzenia lekcji tańca w przedszkolach, szkołach podstawowych i zajęć tanecznych w ośrodkach kultury. Ponadto jako instruktorzy tańca terapeutycznego będą mogli prowadzić zajęcia o charakterze terapeutycznym w ośrodkach kultury, klubach seniora i innych miejscach lub kontekstach, w których odbywają się zajęcia z tańcem w formie terapii zajęciowej.

Na czym polega egzamin?

Egzamin z wybranych technik tanecznych obejmuje 1,5 minuty tańca solo bez muzyki (punktacja 1-25).