Elitarne studia międzywydziałowe na kierunku Neurobiologia prowadzone są we współpracy czterech poznańskich uczelni:

oraz

  • Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu – Wydział Nauk o Zdrowiu.

Studia II stopnia obejmują 4 semestry, a absolwenci wraz z tytułem magistra otrzymają dyplom ukończenia czterech uczelni.

Po ukończeniu tego kierunku zdobyta wiedza, nabyte umiejętności i kompetencje umożliwią absolwentowi podjęcie pracy naukowo-badawczej i specjalistycznej, w jednostkach naukowych, naukowo-dydaktycznych, laboratoriach diagnostycznych i biomedycznych, placówkach weterynaryjnych, firmach o profilu biologicznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym i innym, których działalność wiąże się z wykorzystaniem wiedzy o funkcjonowaniu układu nerwowego.