Kierunek Dietetyka o specjalności: Profilaktyka żywieniowa w aktywności fizycznej.

Studia II stopnia trwają 2 lata w trybie stacjonarnym. 

Absolwent otrzymuje dyplom magistra dietetyki. Posiada umiejętność profesjonalnego przygotowania programu żywieniowego dla potrzeb człowieka zdrowego i chorego oraz człowieka aktywnego fizycznie, nie tylko na poziomie rekreacyjnym, ale również wyczynowym. Absolwent jest kompleksowo przygotowany do prowadzenia edukacji żywieniowej oraz posiada wiedzę na temat uregulowań prawnych związanych z wykonywaniem zawodu. Uzyskanie tytułu magistra dietetyki łączy się również z możliwością wykorzystania podstaw wiedzy psychologicznej dotyczącej zarówno pracy z pacjentem/klientem, jak i wybranych obszarów psychodietetyki.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy m.in. w instytucjach sportowych, w ośrodkach medycznych, w szpitalach, w poradniach specjalistycznych oraz zakładach żywienia zbiorowego w tym w ośrodkach spa i gabinetach odnowy biologicznej, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.