Studia na tym kierunku to propozycja dla miłośników sportu, wiążących z nim swoją przyszłość zawodową. Efektem ukończenia studiów jest zdobycie praktycznej wiedzy trenerskiej, z zakresu zarządzania kadrami, marketingu i psychologii w sporcie. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy trenera wybranej dyscypliny sportu. Studia II stopnia trwają 2 lata i prowadzone są w trybie stacjonarnym.

Podczas rekrutacji student wybiera jedną z oferowanych specjalności:

Organizacja i zarządzanie sportem

Specjalność kierowana do osób chcących pełnić funkcje zarządcze w klubie sportowym bądź organizacji sportowej, ewentualnie osoby prowadzącej działalność gospodarczą zawiązaną z organizowaniem różnych form aktywności fizycznej.

Trener osobisty

Specjalność umożliwiająca funkcjonowanie w programach treningu zdrowotnego, czyli prowadzenie zajęć aktywności fizycznej w siłowniach, klubach fitness dla szerokiej grupy odbiorców.

Trener przygotowania motorycznego

Uzyskanie dodatkowych kompetencji trenerskich w zakresie treningu motorycznego i kondycyjnego, które są rozwijające w podstawowej dyscyplinie sportowej kandydata lub umożliwiają niezależne funkcjonowanie w innej dyscyplinie sportowej (klub, związek sportowy) jako tzw. trener przygotowania motorycznego.

uruchomienie danej specjalności zależy od ilości chętnych osób.

Absolwenci

Po ukończeniu studiów absolwent otrzyma tytuł zawodowy magistra. Wyposażony  będzie w profesjonalną wiedzę, przez co zyska przygotowanie do planowania i koordynowania pracy szkoleniowej w zakresie sportu kwalifikowanego, sportu osób z niepełnosprawnością i zarządzania sportem. Absolwent tego kierunku może pracować jako trener w klubach sportowych, związkach i zrzeszeniach, jako trener osobisty, a także pracować jako specjalista ds. marketingu sportowego.

Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej, w ramach studiów podyplomowych, absolwenci mogą pracować także jako nauczyciele wychowania fizycznego.