Możliwości badawcze AWF Poznań

Zachęcamy do zapoznania się z zapleczem badawczym naszych zakładów. W wykazie poniżej zawarte są opisy możliwości warsztatowych, modeli badawczych, stanowisk pomiarowych oraz aparatury pomiarowej.