1. szkolenie z aplikowania o granty Narodowego Centrum Nauki – 20 czerwca 2018 r.
 2. Warsztaty pisania projektów naukowo-badawczych – 28-29 listopada 2018 r.
 3. Warsztaty pisania projektów naukowo-badawczych – 05-06 czerwca 2019 r.
 4. Spotkanie nt. pisania publikacji naukowych – 22 stycznia 2019 r.
 5. Spotkanie dotyczące procedury patentowej – 02 lipca 2019 r.
 6. Warsztaty statystyczne – 05 lipca 2019 r.
 7. Warsztaty statystyczne – 04 października 2019 r.
 8. Dzień z NAWA – 21 października 2019 r.
 9. Ewaluacja nauki i ocena czasopism naukowych – 31 marca 2023 r.
 10. Warsztaty statystyczne – 22-26 maja 2023 r.
 11. Warsztaty statystyczne – 13-15 września 2023 r.
 12. Ewaluacja nauki i ocena czasopism naukowych – 31 marca 2023 r.
 13. Strategiczne podejście do pozyskiwania projektów w ramach PR Horyzont Europa – 27 listopada 2023 r.
 14. Spotkanie informacyjne – programy mobilnościowe Erasmus+ Sport – 12 stycznia 2024 r.
 15. Spotkanie pracowników uczelni z certyfikowanym audytorem UE w zakresie HR Excellence in Research – 16 stycznia 2024 r.