Uchwała nr 82/2021 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu – przyjęcie kryteriów awansu zawodowego pracowników badawczo-dydaktycznych Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu [pdf, 0.45 MB] Uchwała nr 178/2020 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu – wprowadzenie nagród za wysoko punktowane publikacje w roku 2020 (i kolejne w następnych latach) [pdf, 0.95 MB] Zarządzenie nr 57/2021 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu w sprawie oceny okresowej nauczycieli akademickich w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu [pdf, 1.44 MB] Uchwała nr 63/2021 Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu – Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu [pdf, 0.33 MB] Zarządzenie nr 60/2022 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu – obniżenie wymiaru pensum dydaktycznego w roku akademickim 2022/2023 [pdf, 0.42 MB] Zarządzenie nr 5/2021 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu – powołanie rzeczników dyscyplinarnych Uczelni na kadencje w latach 2021-2024 [pdf, 0.27 MB] Zarządzenie nr 9/2022 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu – w sprawie nagród za wysoko punktowane publikacje [pdf, 0.73 MB] Zarządzenie nr 4/2022 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu – w sprawie stypendiów na naukowe staże zagraniczne [pdf, 0.23 MB] Zarządzenie nr 7/2022 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu – w sprawie partycypowania Uczelni w kosztach związanych z dokształcaniem pracowników [pdf, 0.75 MB] Zarządzenie nr 39/2021 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu – Regulamin Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami [pdf, 0.37 MB] Zarządzenie nr 31/2022 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu – w sprawie konkursu o nagrodę dla młodych pracowników Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu za osiągnięcia badawcze [pdf, 0.85 MB] Zarządzenie nr 44/2022 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu – w sprawie finansowania wyjazdów stypendialnych studentów i pracowników Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2022-2023 [pdf, 0.33 MB] Zarządzenie nr 49/2019 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu – w sprawie przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu [pdf, 1.92 MB] Zarządzenie nr 10/2023 Rektora AWF Poznań w sprawie powołania Komisji ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji i Mobbingowi [pdf, 0.45 MB] Regulamin zasady rekrutacji i udziału w projekcie w ramach programu PROM Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej [docx, 0.05 MB] Zarządzenie nr 20/2023 Rektora AWF Poznań w sprawie Regulaminu udzielania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych [pdf, 0.34 MB] Zarządzenie nr 25/2023 Rektora AWF Poznań wprowadzające w uczelni dokument pn. „Regulamin Pracy Zdalnej w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu” [pdf, 0.42 MB] Zarządzenie nr 17/2022 Rektora AWF Poznań umożliwiające kontynuację studiów w AWF w Poznaniu studentom dotkniętym konfliktem zbrojnym toczącym się na terytorium Ukrainy [pdf, 1 MB] Zarządzenie nr 7/2024 Rektora AWF Poznań w sprawie konkursu dla doktorantów i młodych pracowników nauki o środki finansowe na realizacje programów badawczych w AWF Poznań [pdf, 1.55 MB] [, 0 MB] [, 0 MB]