★ Spotkanie Zespołu ds. wdrażania Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postepowania przy rekrutacji pracowników naukowych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – 4 października 2023 r. – w spotkaniu jako ekspert uczestniczyła także p. dr Katarzyna Świerk – Dyrektor Biura Nauki UG

★ W dniu 16 stycznia 2024 roku w Auli AWF Poznań odbyło się spotkanie pracowników uczelni z p. dr Katarzyną Świerk certyfikowanym audytorem UE w zakresie HR Excellence in Research oraz eksperta w temacie zadań związanych z ewaluacją jednostek naukowych, strategiami publikacyjnymi i ocenami naukowymi, rozwojem kariery badawczej, a także z zakresu współpracy międzynarodowej.

Spotkanie podzielone było na dwie części:

od godz. 10.30 do 12.00 – HRS4R – założenia, dobre praktyki, wskazówki dotyczące site visit

od godz. 12.30 do 15.00 – zasady ewaluacji jakości działalności naukowej – stan prawny, zasady naliczania punktacji, kryteria ewaluacji