Jeżeli jesteś absolwentem naszej Uczelni i szukasz pomocy lub informacji, zapoznaj się z poniższymi treściami:

Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej powstał w 2019 r. z przekształcenia Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji oraz Wydziału Turystyki i Rekreacji.

Na Wydziale studiują studenci z następujących kierunków:
– Wychowanie Fizyczne
– Sport
– Taniec w Kulturze Fizycznej
– Turystyka i Rekreacja
– Animacja osób 50+

Dla Absolwentów w/w kierunków wystawiane są następujące dokumenty:
1. Wypis z indeksu (podanie wraz z indeksem lub jego kserokopią)
2. Wypis z kart egzaminacyjnych i zaliczeniowych
3. Zaświadczenie o odbytych studiach (do Rp7 – ZUS)
4. Sylabus
5. Zaświadczenie o przygotowaniu pedagogicznym
6. Duplikat Dyplomu ukończenia studiów
7. Duplikat Suplementu do dyplomu ukończenia studiów (dla studentów, którzy ukończyli studia począwszy od 2006 roku)*

Podanie o wystawienie dokumentów: 1,2,3,4 i 5 należy kierować do Dziekana Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej, prof. dr hab. Tomasza Tasiemskiego, za pośrednictwem Sekretariatu Dziekana WNoKF.

Dane do kontaktu:
mgr Monika Biskup
mail: biskup@awf.poznan.pl
tel.: 61 835 53 12

Podanie o Duplikat Dyplomu ukończenia studiów oraz Duplikat Suplementu (pkt 6 i 7) należy kierować do JM Rektora, prof. AWF, dr hab. Dariusza Wielińskiego.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, Uczelnia ma obowiązek wystawić dokument w ciągu 30 dni od daty wpływu podania do Uczelni).

Wydział Nauk o Zdrowiu powstał w 2019 r. z przekształcenia Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji.
Na Wydziale studiują studenci z następujących kierunków:
– Fizjoterapia
– Dietetyka
– Neurobiologia

Dla Absolwentów w/w kierunków wystawiane są następujące dokumenty:
1. Wypis z indeksu (podanie wraz z indeksem lub jego kserokopią)
2. Wypis z kart egzaminacyjnych i zaliczeniowych
3. Zaświadczenie o odbytych studiach (do Rp7 – ZUS)
4. Sylabus
5. Druk HCPC (Heath & Care Professions Council)
6. Duplikat Dyplomu ukończenia studiów
7. Duplikat suplementu do dyplomu ukończenia studiów (dla studentów, którzy ukończyli studia począwszy od 2005 roku)*

Podanie o wystawienie dokumentów: 1,2,3,4 i 5 należy kierować do Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu za pośrednictwem Sekretariatu Dziekana WNoZ.

Dane do kontaktu:
Joanna Bręczewska
mail: breczewska@awf.poznan.pl
tel.: 61 835 51 20

Podanie o Duplikat Dyplomu ukończenia studiów oraz Duplikat Suplementu (pkt 6 i 7) należy kierować do JM Rektora, prof. AWF, dr hab. Dariusza Wielińskiego.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, Uczelnia ma obowiązek wystawić dokument w ciągu 30 dni od daty wpływu podania do Uczelni).