Rekrutacja krok po kroku

I krok

Utwórz konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów

II krok

Wybierz swój kierunek studiów. Listę dostępnych znajdziesz: tutaj

III krok

Opłać kierunek

IV krok

Wprowadź średnią ocen ze studiów I stopnia do Systemu IRK

V krok

My tworzymy ranking na podstawie średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia

VI krok

Prześlij skan dokumentów przez System IRK

VII krok

W wyznaczonym terminie dostarcz komplet wymaganych dokumentów do Punktu Rekrutacyjnego Uczelni

Dowiedz się więcej

Rozwiń wszystko

Terminy naboru dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia w Poznaniu
DataCzynność
01.06.2023 r.rozpoczęcie rejestracji elektronicznej kandydatów
11.09.2023 r.– koniec rejestracji elektronicznej kandydatów;
– ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych;
– ostateczny termin wpisania średniej ocen ze studiów I stopnia do elektronicznego systemu rekrutacji
– ostateczny termin przesłania przez elektroniczny system rekrutacji zaświadczenia o średniej ocen ze studiów I stopnia
oraz zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej – dotyczy kierunków Sport, Wychowanie Fizyczne, Taniec w Kulturze Fizycznej
15.09.2023 r. godz. 14:00udostępnienie list rankingowych
18, 19, 20.09.2023 r.wpis na studia – osobiste dostarczenie wymaganych dokumentów w procesie rekrutacyjnym do Punktu Rekrutacyjnego
29.09.2023 r.publikacja list osób przyjętych na studia

 

Ile wynosi opłata rekrutacyjna?
Odpowiedź: Opłata zależna jest od kierunku studiów


 

Na jaki numer konta wnosić opłatę rekrutacyjną?
Odpowiedź: Kandydaci otrzymują indywidualny nr konta


 

Ile wynosi opłata za legitymacje?
Odpowiedź: 22,00 zł


 

Na jaki numer konta wnosić opłatę za legitymacje?
Odpowiedź: Na otrzymany indywidualny numer konta bankowego (inny niż do opłaty rekrutacyjnej)


 

Jaki powinien być format zdjęcia?
Odpowiedź: Format .jpg o wymiarach: 236 x 295 pikseli


 

W jaki sposób uzyskać zaświadczenie lekarskie?
Odpowiedź: Zaświadczenie lekarskie wydaje lekarz medycyny pracy (badania bezpłatne w Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy – skierowania dostępne w Punkcie Rekrutacyjnym)


 

Czy prowadzone będą studia niestacjonarne?
Odpowiedź: Nie


 

Czy są egzaminy wstępne?
Odpowiedź: Tak.
Egzaminy sprawnościowe z pływania na kierunkach: Wychowanie Fizyczne oraz Sport
Egzamin artystyczny z tańca na kierunku Taniec w Kulturze Fizycznej

Informacje zostaną opublikowane na stronie do końca czerwca 2023 r.

Kontakt

Punkt Rekrutacyjny
Budynek Dydaktyczny
I piętro, pok. 118

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 8:00-15:00

Informacje kontaktowe
Adres: ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

Tel: (61) 835 50 80
rekrutacja@awf.poznan.pl