Kierunek Taniec w kulturze fizycznej o specjalności: Body & Mind.

Studia II stopnia trwają dwa lata w trybie stacjonarnym.

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej kompetentnego oddziaływania prozdrowotnego i prorozwojowego środkami fizycznymi w celu poprawy lub utrzymania dobrostanu organizmu człowieka i jego kondycji psychofizycznej. W toku studiów przewidziane jest zapoznanie z różnorodnymi metodami pracy z ciałem, budowanie umiejętności dostosowania ich do potrzeb i możliwości klienta oraz podnoszenie kompetencji społecznych i rozwijanie potencjału kreatywności.

Program studiów zawiera wiedzę z zakresu nauk o kulturze fizycznej, nauk o zdrowiu, psychologii oraz tańca i technik rozwijających świadomość ciała. Jego praktyczny wymiar pozwala na uzyskanie umiejętności umożliwiających identyfikację i rozwiązywanie psychomotorycznych problemów człowieka w okresie całego dorosłego życia, w tym także jego szczególnych momentów jak okresu ciąży czy jesieni życia.

W ramach specjalności absolwenci będą przygotowani nie tylko do pracy w zespole specjalistów, ale także do zarządzania własną firmą i realizowania celów biznesowych poprzez metody projektowe.

Absolwenci specjalności będą posiadali kompetencje pozwalające im na podjęcie pracy m.in.: w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, studiach jogi i pilatesu, fitness-klubach, organizacjach pozarządowych, społecznych i samorządowych związanych z kulturą fizyczną i tańcem, instytucjach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu aktywności fizycznej i tańca, domach pomocy społecznej, uzdrowiskach, warsztatach terapii zajęciowej, a także samodzielnych formach działalności gospodarczej.