Wszyscy doktoranci Szkoły Doktorskiej Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu tworzą Samorząd Doktorantów.

Samorząd działając przez swoje organy:

 • Broni praw doktorantów.
 • Reprezentuje interesy doktorantów
 • Wyraża opinię społeczności doktorantów Akademii w sprawach, którymi społeczność ta jest zainteresowana.
 • Prowadzi i popiera działalność zmierzającą do rozwoju osobowości studiujących oraz realizacji ich zainteresowań poprzez prowadzenie i popieranie działalności naukowej, kulturalnej, turystycznej i sportowej
 • Uczestniczy, poprzez swoich przedstawicieli w organach kolegialnych, w podejmowaniu decyzji w sprawach Akademii, a w szczególności:
  • opiniuje projekty decyzji organów Akademii w sprawach dotyczących doktorantów w tym związanych z organizacją i regulaminem Szkoły Doktorskiej;
  • współpracuje z władzami Uczelni i wydziałów w działaniach zmierzających do poprawy systemu kształcenia;
  • porozumiewa się z odpowiednimi organami Uczelni i współdecyduje w zakresie podziału środków finansowych przeznaczonych na cele doktoranckie.

Skład Samorządu

 • Przewodniczący Samorządu – mgr Jakub Adamczewski, e-mail: adamczewski@awf.poznan.pl
 • Wiceprzewodniczący – mgr Maja Maćkowiak, e-mail: m.mackowiak@awf.poznan.pl
 • Sekretarz – mgr Mikołaj Szymocha, e-mail: szymocha@awf.poznan.pl
 • Członek Zarządu – mgr Magdalena Łuniewska
 • Członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów – mgr Mateusz Ludwiczak
 • Członek Odwoławczej Komisji Stypendialnej – mgr Mikołaj Szymocha
 • Członek Komisji Regulaminowej – mgr Beata Jóźwiak
 • Członek Senatu – wybory wkrótce
 • Członek Senackiej Komisji Wyborczej – wybory wkrótce
 • Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej – mgr Dominika Moszczyńska
 • Członek Uczelnianego Kolegium Elektorów mgr Mikołaj Szymocha