Projekty MNiSW realizowane od 2013 roku

Rozwiń wszystko

Projekt badawczy pn. Wpływ epidemii COVID-19 na przygotowania paraolimpijczyków do zawodów rangi krajowej i międzynarodowej
– kierownik projektu: dr Piotr Urbański
Termin realizajcij: 
30-06-2021 do 30-06-2022

Projekt badawczy pn. Kryteria doboru zawodników do osad wieloosobowych w sportach wodnych w ujęciu wieloczynnikowym
– kierownik projektu: dr Jarosław Janowski
Termin realizacji: od 31-03-2016 do 30-03-2019


Projekt badawczy pn. Patobiomechaniczna ocena wpływu zmian przeciążeniowych w obrębie narządu ruchu na wynik sportowy w rocznym cyklu szkoleniowym u zawodników uprawiających asymetryczne dyscypliny – kontekst optymalizacji treningu
– kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Ogurkowska, prof. AWF
Termin realizacji: od 31-03-2016 do 30-03-2019


Projekt badawczy pn. Wspomaganie procesu treningowego w żeglarstwie z wykorzystaniem dźwiękowej informacji zwrotnej w czasie rzeczywistym
– kierownik projektu: dr Jacek Tarnas
Termin realizacji: 
od 18-04-2016 do 17-04-2019

Projekt badawczy pn. Analiza wpływu wybranych suplementów roślinnych na układ immunologiczny u wysokokwalifikowanych wioślarzy
– kierownik projektu: dr hab. Anna Skarpańska – Stejnborn, prof. AWF
Termin realizacji: 
od 14-04-2015 do 13-12-2018


Projekt badawczy pn. Monitoring nawodnienia organizmu i stężenia elektrolitów u zawodniczek zespołowych gier sportowych w rocznym cyklu treningowym
– kierownik projektu: dr Tomasz Podgórski
Termin realizacji: od 14-04-2015 do 13-10-2017


Projekt badawczy pn. Wspomaganie treningu szybkościowo – koordynacyjnego sportowców wysokiej klasy ze szczególnym uwzględnieniem bezpośredniego przygotowania startowego
– kierownik projektu: dr hab. Jacek Zieliński, prof. AWF
Termin realizacji: od 14-04-2015 do 13-04-2018

Projekt badawczy pn. Monitoring i optymalizacja obciążeń treningowych oraz analiza zmęczenia u zawodników uprawiających hokej na trawie w klubie sportowym AZS AWF Poznań
– kierownik projektu: doc. dr Jacek Adrian
Termin realizacji:
 od 27-11-2013 do 26-11-2016


Projekt badawczy pn. Biomechaniczna ocena potencjału motorycznego zawodników akademickich wybranych dyscyplin w rocznym cyklu szkoleniowym: kontekst urazowości i profilaktyki oraz aplikacji
– kierownik projektu: prof. dr hab. Lechosław B. Dworak
Termin realizacji: od 29-11-2013 do 28-11-2016


Projekt badawczy pn. Monitoring i optymalizacja procesu treningowego sportowców wysokiej klasy w aspekcie wydolności fizycznej, techniki ruchu i wspomagania psychologicznego. Badania nowoczesnymi metodami
w rzeczywistych warunkach treningowych
– kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Kusy, prof. AWF
Termin realizacji:
 od 02-12-2013 do 01-12-2016

Projekt badawczy pn. Indywidualizacja szkolenia w zespołowych grach sportowych na podstawie wieloczynnikowej oceny przygotowania motorycznego zawodników z uwzględnieniem aspektów biochemicznych i fizjologicznych
– kierownik projektu: prof. dr hab. Ryszard Strzelczyk
Termin realizacji: od 27-12-2011 do 26-12-2014


Projekt badawczy pn. Optymalizacja szkolenia sportowego zawodników zaplecza reprezentacji olimpijskiej w sportach indywidualnych – stworzenie efektywnego systemu treningu i selekcji
– kierownik projektu: dr hab. Tadeusz Rynkiewicz, prof. AWF
Termin realizacji: od 28-12-2011 do 27-12-2014

AKADEMICKIE CENTRUM KREATYWNOŚCI
– ŚRODKI FINANSOWE Z PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

Projekt badawczy pn. Aktywni nie tylko online
– kierownik projektu: dr hab. Michał Bronikowski, prof. AWF
Termin realizacji: od 29-12-2014 do 15-11-2015

Projekt badawczy pn. Badania obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego w wybranych – ekspresyjnych elementach tańca współczesnego i klasycznego z zastosowaniem metod identyfikacji sił generowanych przez mięśnie
– kierownik projektu: dr Joanna Gorwa
Termin realizacji: od 13-04-2010 do 12-04-2015


Projekt badawczy pn. Metabolizm puryn oraz potencjał antyoksydacyjny u zawodników uprawiających sport wyczynowy – wpływ wieku, poziomu sportowego oraz dyscypliny sportowej
– kierownik projektu: dr hab. Jacek Zieliński
Termin realizacji: od 22-06-2009 do 21-06-2013


Projekt badawczy pn. Zmienność morfologiczna, funkcjonalna i dynamiczna kończyn dolnych u chłopców i dziewcząt uprawiających piłkę nożną w fazie pubertalnej dojrzewania
– kierownik projektu: dr Katarzyna Antosiak – Cyrak
Termin realizacji: od 17-05-2011 do 16-05-2015


Projekt badawczy pn. Możliwości zastosowania wybranych suplementów roślinnych w profilaktyce stanów zapalnych u
zawodników poddanych intensywnym wysiłkom fizycznym
– kierownik projektu: prof. dr hab. Łucja Pilaczyńska – Szcześniak
Termin realizacji: od 18-05-2011 do 17-05-2014


Projekt badawczy pn. Ocena kompleksowej fizjoterapii chorych pozabiegach onkologicznych w obrębie głowy i szyi
– kierownik projektu: dr hab. Sławomir Marszałek
Termin realizacji: od 21-05-2009 do 20-05-2013


Projekt badawczy pn. Modyfikowanie sposobu żywienia i aktywności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym oraz jego wpływ na stan odżywienia i sprawność fizyczną
– kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Chalcarz
Termin realizacji: od 27-10-2009 do 26-04-2014


Projekt badawczy pn. Ekonomiczne aspekty rozwoju turystyki na wiejskich obszarach pojeziernych
– kierownik projektu: dr Joanna Kosmaczewska
Termin realizacji projektu: 21-09-2010 do 20-09-2013

Projekt badawczy pn. Biomechaniczna i kinezjologiczna analiza chodu kangurowego o kulach u pacjentów po urazach kończyn dolnych
– kierownik projektu: prof. dr hab. Lechosław B. Dworak
Termin realizacji: 
od 19-05-2011 do 18-05-2015