Wychowanie Fizyczne

Kierunek stworzony z myślą o osobach, które lubią ruch, doskonalenie własnej sprawności oraz pracę z młodzieżą.

Studia I i II stopnia przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela. Kierunek prowadzony jest w trybie stacjonarnym.

Sport

Studia na tym kierunku to propozycja dla miłośników sportu, wiążących z nim swoją przyszłość zawodową. Efektem ukończenia studiów jest zdobycie praktycznej wiedzy trenerskiej, z zakresu zarządzania kadrami, marketingu i psychologii w sporcie. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy trenera wybranej dyscypliny sportu. Studia na kierunku Sport prowadzone są na I i II stopniu w trybie stacjonarnym.

Fizjoterapia

To kierunek, na którym studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk medycznych, o zdrowiu i o kulturze fizycznej, nauk społecznych oraz zdobywają umiejętności praktycznego zastosowania metod kinezyterapii, masażu, fizykoterapii i fizjoterapii klinicznej. Fizjoterapia w AWF Poznań to studia jednolite magisterskie.

Dietetyka

To kierunek, który jest odpowiedzią na rosnącą w kraju świadomość potrzeby dbania o zdrowie i kondycję fizyczną. W programie studiów uwzględniono wiedzę dotyczącą dietoprofilaktyki i dietoterapii, żywienia w sporcie, technologii ogólnej żywności, technologii przygotowywania potraw i posiłków. Studia na kierunku Dietetyka prowadzone są na I i II stopniu w trybie stacjonarnym.

Turystyka i Rekreacja

Studenci tego kierunku zdobywają wszechstronną wiedzę humanistyczną, przyrodniczą, ekonomiczną i prawną, a interdyscyplinarny charakter studiów daje im możliwość poszerzenia horyzontów oraz elastycznego i twórczego działania w sferze zawodowej. Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja prowadzone są na I i II stopniu w trybie stacjonarnym.

Neurobiologia

To międzywydziałowe studia magisterskie czterech poznańskich uczelni: AWF, UAM, UM, UP. Po ich ukończeniu można podjąć pracę naukowo-badawczą, dydaktyczną, w diagnostyce, w firmach o profilu biologicznym, farmaceutycznym czy biochemicznym.

Taniec w Kulturze Fizycznej

Skierowany jest do osób na każdym poziomie zaawansowania – od początkujących tancerzy do osób z dużym doświadczeniem tanecznym. Studia mają profil praktyczny i oferują szereg różnorodnych zajęć, w tym taniec współczesny, taniec sportowy, techniki sportowe, taniec klasyczny, techniki modern, taniec fizyczny, improwizacje, kontakt-improwizacje, tańce charakterystyczne, akrobatykę i gimnastykę.