– Posiedzenie komisji doktorskiej dotyczące przewodu doktorskiego mgr Anna Lisowska