Zakład/Katedra: Zakład Fizjologii i Biochemii w AWF (Laboratorium Badań Czynnościowych)

Zakres badań: Zakład wykonuje badania wysiłkowe, dzięki, którym możemy

  • określić poziom wydolności tlenowej poprzez oznaczenie pułapu tlenowego (VO2max),
  • monitorować zmiany poziomu wydolności organizmu poprzez oznaczenie progu przemian anaerobowych (metoda nieinwazyjna – próg wentylacyjny),
  • monitorować i dostosować obciążenia wysiłkowe do aktualnego poziomu wydolności organizmu poprzez oznaczenie progu przemian anaerobowych i zakresów tętna treningowego.

Badanie czynnościowe polega na wykonaniu wysiłku progresywnego (indywidualnie dostosowanego do osoby badanej), w trakcie którego wyżej wymienione parametry mierzone są przy pomocy nowoczesnego ergospirometru OxyconMobile firmy Jaeger™. Próba trwa ok. 15 – 20 minut.

Warunki współpracy: Badania wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.

Aktualna oferta cenowa:
badanie indywidualne (w tym grupy do 5 osób) – 250 zł/os.
grupy powyżej pięciu osób do negocjacji

Kontakt:
dr Jakub Kryściak
(61) 835 51 92
j.krysciak@awf.poznan.pl