Zakład/Katedra: Zakład Teorii Sportu AWF

Temat: Pomiar możliwości kondycyjnych, koordynacyjnych oraz struktury budowy ciała, jako elementów racjonalnie realizowanego procesu treningowego.

Zakres badań:

 1. Ocena budowy somatycznej oraz analiza segmentowa składu ciała.
 2. Pomiar wydolności układu oddechowego. Spirometria statyczna i dynamiczna.
 3. Określanie intensywności wysiłku fizycznego na podstawie rejestracji częstości skurczów serca (HR).
 4. Oznaczanie wskaźników biochemicznych – koncentracja kwasu mlekowego we krwi.
 5. Szacowanie progów metabolicznych.
 6. Ocena zdolności wytrzymałościowych – o podłożu tlenowym i beztlenowym (np. step-testy, beep test, Test Wingate, PWC170).
 7. Pomiar możliwości siłowych rozwijanych w warunkach statyki i dynamiki.
 8. Ocena zdolności szybkościowych organizmu w ruchach cyklicznych i acyklicznych.
 9. Ocena zdolności szybkościowo-siłowych (moc) kończyn dolnych i górnych (maksymalna i średnia moc).
 10. Koordynacyjne zdolności motoryczne (KZM).
 11. Testy sprawności fizycznej (MTSF, EUROFIT, YMCA i itp.).
 12. Inne, w zależności od potrzeb.

Zakład prowadzi badania laboratoryjne i terenowe.

Do kogo kierowane są badania: Właściwa diagnostyka jest punktem wyjścia do programowania lub modyfikowania treningu. To także obiektywny sposób kontrolowania efektów pracy sportowca lub trenera. Jest jednym z podstawowych mierników efektywności treningu we wszystkich jego odmianach a także bardzo ważnym narzędziem w profilaktyce zdrowotnej.

Oferta obejmuje pomiar indywidualnych możliwości kondycyjnych, koordynacyjnych oraz struktury budowy ciała sportowca. Uporządkowane dane przekazywane są w formie raportu zawierającego komentarz oraz wytyczne, co do konstrukcji programów doskonalących, w kontekście konkretnych celów szkoleniowych. Procedury pomiarowe dostosowane są do wszystkich poziomów zaawansowania oraz kategorii wieku (dzieci, młodzież, dorośli).

Warunki współpracy: do uzgodnienia

Kontakt:
dr Krzysztof Karpowicz,  
karpowicz@awf.poznan.pl,
tel.: (61) 835 52 72
http://www.awf.poznan.pl/pl/teoriasportu