Wychowanie Fizyczne to kierunek dla osób, które cenią aktywność i zdrowy styl życia. Lubią pracę z dziećmi, młodzieżą i chcą doskonalić swoje umiejętności.

Forma studiów

Studia I stopnia: 3 letnie licencjackie, prowadzone w formie stacjonarnej

O kierunku

Studia obejmują wiedzę i umiejętności z zakresu nauk o kulturze fizycznej.

Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata wychowania fizycznego i uzyskują przygotowanie do pracy nauczyciela WF oraz dodatkowo kwalifikacje charakterystyczne dla wybranej specjalności:

 • nauczycielskiej ze specjalizacjami instruktorskimi
  Kwalifikacje instruktorskie w dwóch wybranych dyscyplinach sportu (m.in.: pływania, gier zespołowych, tenisa, lekkiej atletyki, gimnastyki, fitness, akrobatyki sportowej, kulturystyki, wioślarstwa lub kajakarstwa).
 • nauczycielskiej z biologią
  Dodatkowe przygotowanie do pracy nauczyciela biologii i kwalifikację instruktorską z jednej wybranej dyscypliny sportu (m.in.: pływania, gier zespołowych, tenisa, lekkiej atletyki, gimnastyki, fitness, akrobatyki sportowej, kulturystyki, wioślarstwa i kajakarstwa). 

Możliwości zatrudnienia

Studia przygotowują do podejmowania działalności pedagogicznej, wychowawczej i menedżerskiej z osobami zdrowymi i z dysfunkcjami.

Absolwent może podjąć pracę w:

  • klubach sportowych

  • klubach fitness

  • stowarzyszeniach sportowych

  • ośrodkach sportu i rekreacji

Licencja UEFA Grassroots C (UEFA C)

W ramach specjalizacji instruktorskiej z piłki nożnej istnieje możliwość uzyskania licencji UEFA Grassroots C (UEFA C). Jest ona podstawą do zatrudnienia w klubach sportowych i szkółkach piłkarskich dla dzieci, młodzieży oraz zdobywania kolejnych szczebli kariery trenerskiej.

* Utworzenie specjalności / specjalizacji instruktorskich uwarunkowane jest liczbą chętnych.