KierunekRok/SemestrPrzedmiotTermin ITermin IITermin III
Fizjoterapia
I rok / sem. 1Wychowanie fizyczne-pływanie - dr Alicja Naczk5.02.2024 (poniedziałek) godz.16:15 basen9.02.2024 (piątek) godz.16:15 basen
Fizjoterapia
I rok / sem. 1Fizjoterapia ogólna -
dr Dorota Pilecka
EGZAMIN
29.01.2024 (poniedziałek) godz. 10.005.02.2024 (poniedziałek) godz. 10.00 9.02.2024 (piątek) godz. 10.00
Fizjoterapia
I rok / sem. 1Antropometria - dr Justyna Forjasz06.02.2024 (wtorek)
godz.12:00 s.F-330
09.02.2024 (piątek)
godz. 12.00 s.F-330
Fizjoterapia
I rok / sem. 1Anatomia dr hab. Leszek Zguczyński5.02.2024 (poniedziałek) godz. 11:00 gr 1,2A
godz.12:00 2B, 3
12.02.2024 (poniedziałek)
g.11:00 gr 2B, 3
g.12:00 gr 1, 2A
Fizjoterapia
I rok / sem. 1Biochemia - dr Joanna Ostapiuk-Karolczuk23.01.2024 (wtorek) g.17:00 Aula26.01.2024 (piątek)
g.17:00 Aula
Fizjoterapia
I rok / sem. 1Biochemia - dr Joanna Ostapiuk-Karolczuk
EGZAMIN
30.01.2024 (wtorek) g.11:00 Aula
08.02.2024 (czwartek)
g.11:30 Aula
Fizjoterapia
I rok / sem. 1Biofizyka - dr Joanna Ostapiuk-Karolczuk01.02.2024 (czwartek) g.11:00 Aula06.02.2024 (wtorek)
g.11:00 Aula
Fizjoterapia
I rok / sem. 1Kształcenie i medoyka nauczania ruchu - dr Tomasz Jędrzejczak09.02.2024 (piątek)
g.10:00 sala gimnastyczna
Fizjoterapia
I rok / sem. 1Genetyka - dr Joanna Ostapiuk-Karolczuk02.02.2024 (piątek)
g.11:00 Aula
09.02.2024 (piątek)
g.11:30
Fizjoterapia
I rok / sem. 1Biologia medyczna - dr Wojciech Gruszka13.02.2024 (wtorek)
g.11:30 Aula
Fizjoterapia
II rok / sem. 3Fizjologia - dr Anna Kasperska
Egzamin
31.01.2024 (środa)
g.9:00 Aula
05.02.2024 (poniedziałek) g.9:00 s.F-22409.02.2024 (piętek)
g.9:00 s. F-224
Fizjoterapia
II rok / sem. 3Patologia ogólna- dr Anna Kasperska
Egzamin
29.01.2024 (poniedziałek)
g. 10:00 F-112
02.02.2024 (piątek)
g. 10:00 F-112
Fizjoterapia
II rok / sem. 3Kinezyterapia - dr Magdalen Górska-Doś08.02.2024 (czwartek)
g. 9:30 F-219
Fizjoterapia
II rok / sem. 3Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii i traumatologii -
mgr Kamil Góral
EGZAMIN
30.01.2024 (wtorek)
g. 12:30 s.F-301
12.02.2024 (poniedziałek) g. 14:00 Aula
Fizjoterapia
III rok / sem. 5Fizjoterapia kliniczna w ortopedii i traumatologii- mgr Kamil Góral30.01.2024 (wtorek)
9:30 do 12:30 s.F301
12.02.2024 (poniedziałek) g. 14:00 Aula
Fizjoterapia
III rok / sem. 5Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i kardiochirurgii -mgr Kamil Góral29.01.2024 (poniedziałek)
12:00 s.F-301
12.02.2024 (poniedziałek) g. 14:00 Aula
Wychowanie fizyczne
I stopnia
I rok / sem.1Wychowanie fizyczne-pływanie - dr Alicja Naczk5.02.2024 (poniedziałek) godz.16:15 basen9.02.2024 (piątek) godz.16:15 basen
Wychowanie fizyczne
I stopnia
I rok / sem.1Historii kultury fizycznej - prof. dr hab. Tomasz Jurek
EGZAMIN
07.02.2024 (środa)
g.10:00 F-330
Wychowanie fizyczne
I stopnia
I rok / sem. 1Anatomia - dr Justyna Forjasz30.01.2024 (wtorek)
g. 12.00 s. F-318
05.02.2024 (poniedziałek) g. 13.30 s. F-31809.02.2024 (piątek)
g. 14.00 s. F-318
Wychowanie fizyczne
I stopnia
II rok / sem. 3Teoria i metodyka pływania-egzamin ustny29.01.2024 (poniedziałek) godz.10:30 s.F-2205.02.2024 (poniedziałek) godz.16:00 basen9.02.2024 (piątek) godz.16:00 basen
Wychowanie fizyczne
I stopnia
II rok / sem. 3Fizjologia - dr Anna Kasperska
EGZAMIN
30.01.2024 (wtorek)
g.10:00 s. F-224
06.02.2024 (wtorek)
g.9:00 s. F-224
12.02.2024 (poniedziałek)
g.10:00 s.F-112
Wychowanie fizyczne
I stopnia
II rok / sem. 3Teoria i metodyka gimnastyki - dr Tomasz Jędrzejczak09.02.2024 (piątek)
g.9:00 sala gimnastyczna
Wychowanie fizyczne
I stopnia
II rok / sem. 3Higiena szkolna - prof. dr hab. Anna Skarpańska-Stejnborn
EGZAMIN
31.01.2024 (środa)
g. 10:00 F-305
07.02.2024 (środa)
g.10:00 F-305
14.02.2024(środa)
g.10:00 F-305
Wychowanie fizyczne
I stopnia
III rok / sem. 5Teoria i metodyka gimnastyki - dr Tomasz Jędrzejczak
EGZAMIN
30.01.2024 (wtorek)
godz.11:00 BG s.123
09.02.2024 (piątek)
g.9:00 sala gimnastyczna
Wychowanie fizyczne
I stopnia
III rok / sem. 5Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne - dr Magdalena Górska-Doś08.02.2024 (czwartek)
g.9:00 F-218
Wychowanie fizyczne
II stopnia
I rok / sem. 1
Dietetyka
I rok / sem. 1Ocena stanu odżywienia - dr Justyna Forjasz06.02.2024 (wtorek)
g. 12.00 s.F-318
09.02.2024 (piątek)
g. 14.00 s.F-318
Dietetyka
I rok / sem. 1Anatomia - dr Justyna Forjasz05.02.2024 (poniedziałek) g. 12.30 s.F-31809.02.2024 (piątek)
Dietetyka
II rok / sem. 1Kliniczny zarys chorób
dr Anna Kasperska
EGZAMIN
20.02.2024 (wtorek)
g.9:00 F-224
27.02.2024 (wtorek)
g. 9:00 F-305
29.02.2024 (czwartek)
g. 9:00 F-213
Dietetyka
II rok / sem. 1Patologia dr Anna Kasperska
EGZAMIN
13.02.2024 (wtorek)19.02.2024 (poniedziałek) g.9:00 26.02.2024 (poniedziałek) g.9:00