Rozwiń wszystko

Nie. Kryterium przyjęcia na studia jednolite magisterskie i pierwszego stopnia stanowi wyłącznie konkurs świadectw, zaś na studia drugiego stopnia – konkurs dyplomów.

Tak. Badanie lekarskie można wykonać u dowolnego lekarza, uprawnionego do badań profilaktycznych (lekarz medycyny pracy). Jednocześnie informujemy, że bezpłatne badania (ze skierowaniem) wykonać można w Wojewódzkim Ośrodku Medycny Pracy, przy ul. Fabrycznej 71 w Gorzowie Wielkopolskim. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie WOMP.

Opłata rekrutacyjna obowiązuje wszystkich kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia.

Zwolnieni z ww. opłaty są kandydaci niepełnosprawni oraz wychowankowie domów dziecka.

Wysokość opłaty rekrutacyjnej na rok akademicki 2023/2024 wynosi 85 złotych.

Numer konta podany jest w systemie IRK i jest indywidualny dla każdego kandydata.

Tak. Kandydat może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego na dowolną liczbę kierunków studiów.