Kierunek Dietetyka odpowiada na zapotrzebowanie dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Rosnąca świadomość społeczeństwa oraz potrzeba dbania o zdrowie i kondycję fizyczną dają coraz większe szanse na zatrudnienie i rozwój specjalistów tej branży.

Forma studiów

Studia I stopnia: 3 letnie licencjackie, prowadzone w formie stacjonarnej

O kierunku

W trakcie studiów do wyboru są dwie specjalności:

 • dietoprofilaktyka i dietoterapia,
 • żywienie w sporcie.

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:

 • analiza i ocena jakości żywności,
 • higiena i toksykologia,
 • dietetyka pediatryczna,
 • dietetyka kliniczna,
 • farmakologia i farmakoterapia żywieniowa,
 • technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo,
 • żywienie osób starszych,
 • żywienie w chorobach dietozależnych,
 • żywienie i suplementacja w sporcie.

Możliwość zatrudnienia

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata w zakresie dietetyki i nabywa kwalifikacje do oceny, układania i modyfikowania diety dla człowieka zdrowego i chorego oraz aktywnego fizycznie – na poziomie rekreacyjnym i profesjonalnym.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub pracy w:

 • publicznych i niepublicznych poradniach żywieniowych,
 • klubach i stowarzyszeniach sportowych,
 • instytucjach związanych z doradztwem żywieniowym,
 • firmach cateringowych,
 • szkołach,
 • placówkach oświatowo-wychowawczych,
 • zakładać opieki zdrowotnej.