Realizując misję upowszechniania i popularyzacji nauki, gorzowska Filia AWF Poznań organizuje cyklicznie Gorzowski Festiwal Nauki z AWF.

Na festiwal zapraszamy naukowców i pasjonatów, a także tych, którzy na co dzień nie mają do czynienia z szeroko pojętą nauką. Mamy nadzieję, że jest to czas inspirujących działań, niezapomnianych wrażeń i dobrej zabawy.

W ramach Gorzowskiego Festiwalu Nauki z AWF organizujemy wykłady z wybitnymi naukowcami, warsztaty w laboratoriach i wystawy. Skupiamy się na naukach o kulturze fizycznej i naukach o zdrowiu, podejmując między innymi zaganienia z genetyki, biochemii, anatomii, fizjologii, biomechaniki, fizjoterapii, warsztaty dietetyczne i pokazy kulinarne.

Wszystkie edycje Gorzowskiego Festiwalu z AWF finansone były ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Film z ostatniej edycji